VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verder met minder aandeelhouders

Stern heeft een belangrijke grootaandeelhouders minder.  Hefboomfonds GO (Global Opportunities) Capital heeft haar 23 procent belang in het automotive concern twee weken geleden in één transactie verkocht aan investeringsvehikel Merel van bestuursvoorzitter Henk van der Kwast. Van der Kwast is nu met 29 procent de grootste aandeelhouder van Stern. Investeringsmaatschappij NPM houdt momenteel 27 procent van de aandelen.

President-commissaris Dick Eykel en Van der Kwast lichtten desgevraagd toe dat GO Capital een aantal keren had laten weten haar belang liquide te willen maken. Omdat bleek dat GO Capital inmiddels daarvoor meerdere partijen in de markt had benaderd, oordeelden directie commissarissen dat het wenselijk was dit aandelenpakket over te nemen en tijdelijk onder te brengen in Merel. Op den duur moet een deel van de aandelen echter worden doorverkocht aan andere grootaandeelhouders, aldus Van der Kwast.

Op de vraag van de VEB of deze aankoop niet te veel beslag legt op de financiële ruimte om bedrijven te kunnen overnemen, stelde de directievoorzitter dat het acquisitiebudget voor de komende twee jaar voldoende is. Doordat de aandelen zijn ingekocht tegen de beurskoers, die 40 procent lager lag dan de intrinsieke waarde, verlaagt deze aankoop bovendien de kapitaallasten van het bedrijf. Inmiddels heeft Stern al tien procent van de eigen aandelen ingekocht om de koers, die sinds begin dit jaar al bijna vijftig procent is gedaald, een impuls te geven.

Enig formeel agendapunt voor deze buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) was overigens de benoeming van Dirk Goeminne tot commissaris. Hij vervangt Leen Hollander die na de ava van mei jongstleden aftrad, maar de komende twee jaar wel als adviseur aan de onderneming verbonden blijft. Goeminne was tussen 2000 en 2003 directievoorzitter van de HEMA en vervolgens bekleedde hij tot 2007 dezelfde functie bij Vroom en Dreesmann nadat private equity fonds Maxeda moederbedrijf VendexKBB begin 2004 van de beurs had gehaald. Momenteel is Goeminne ook commissaris bij supermarktconcern Super de Boer.

Na vragen van de VEB ging Van der Kwast ook in op het acquisitiebeleid van Stern.
Hij gaf aan dat Stern de marktsituatie op dit moment rustig aankijkt en niet overhaast tot acquisities zal overgaan. Verder merkte hij op dat in het strategisch plan van Stern is opgenomen dat voor 2011 geen buitenlandse overnames zullen worden gedaan. Daarna zal mogelijk naar België en Scandinavische landen worden gekeken. Eventuele acquisities moeten passen in het merkenbeleid en zullen plaatsvinden in autodichte gebieden om synergievoordelen te kunnen benutten. Ook meldde Van der Kwast nog dat met een syndicaat bestaande uit ING, Fortis en Rabobank de bankfaciliteit voor de leaseactiviteiten uitgebreid kon worden met vijftig procent tot 82,5 miljoen euro. Nadat de Nederlandse Staat Fortis genationaliseerd en ING aan het infuus gelegd had, kon de financiering uiteindelijk toch worden geregeld.

Gevraagd naar een indicatie van de financiële resultaten over het derde kwartaal zei Van der Kwast dat Stern weliswaar last heeft van margedruk, maar dat door enkele incidentele baten in het tweede halfjaar het nettoresultaat na belasting over geheel 2008 hoger zal uitkomen dan in 2007.