VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mobiliteit belangrijk

De Stern Groep, Nederlands grootste autodealergroep, realiseerde in 2007 een aanzienlijk hogere omzet van één miljard euro, tegen 756 miljoen in 2006. De groep bestaat uit drie divisies: Stern Autobedrijven (ruim 90 dealerbedrijven), Stern Autodiensten (autolease, verhuur, financiering,verzekering) en Stern Autotechniek (schadebedrijven en inbouw bedrijfswagens).

Binnen Stern Autobedrijven was de groei het sterkst met 34 procent, waarvan 5,1 procent autonoom. Bij Autodiensten bedroeg de groei 18 procent en bij Autotechniek 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De nettowinst ging omhoog van 12,6 miljoen naar 13,2 miljoen euro. De winst per aandeel daalde van 2,54 euro in 2006 naar 2,38 euro in 2007 doordat in 2007 een aandelenemissie heeft plaatsgevonden.

Bestuursvoorzitter Van der Kwast meldde in zijn presentatie dat het bedrijfsresultaat aanzienlijk was gestegen van 14 miljoen naar 23 miljoen euro in het verslagjaar. De financieringslasten namen door acquisities en stijging van de rentevoet toe van 4,5 miljoen naar 7,9 miljoen euro.
In zijn presentatie kwam duidelijk naar voren dat het streven van Stern ook sterk is gericht op het zo optimaal mogelijk inrichten van de bedrijfsprocessen. Vestigingen die het niet lukt een behoorlijke bijdrage aan het resultaat te leveren, zullen worden verkocht of gesloten.Voor de vergadering was een persbericht over de eerste kwartaalcijfers van 2008. In het eerste kwartaal is de omzet met 10 procent gestegen en nam de nettowinst toe van 3,5 miljoen euro in 2007 naar 3,7 miljoen euro.

Volgens Van der Kwast ligt Stern goed op koers voor 2008 en hij verwacht een hoger nettoresultaat dan in 2007. Daarbij waagt hij zich niet aan concretere uitspraken. In het kader van de ‘buy and built’-strategie verwacht hij dat Stern in 2008 nog enkele overnames zal doen. Het streven is erop gericht om door het plegen van acquisities een landelijk dekkend dealernet op te bouwen en daarbij minimaal 10 procent marktaandeel op te bouwen in een automerk. Uitgaande van de gunstige financiële positie van de groep zag hij mogelijkheden om de balans nog eens met 150 miljoen euro te laten toenemen.

Op de vraag van de VEB in hoeverre de huidige externe invloeden, zoals sterke verhoging van de brandstofprijzen, slurptax en gewijzigde bpm-tarieven de gang van zaken in 2008 kunnen beïnvloeden, antwoordde Van der Kwast dat tot op heden deze invloeden beperkt waren. Hooguit is op dit moment sprake van een beperkt uitstel van aankoop tot een lichte verschuiving in het middensegment naar een zuiniger, met veel luxe uitgevoerde auto. Mobiliteit blijft noodzakelijk. Daarom lijken de gevleugelde woorden “mobility matters” van Stern niet verkeerd gekozen.
Volgens het rooster was commissaris Hollander aan de beurt om af te treden. Hij stelde zich niet voor herverkiezing beschikbaar, maar zal nog wel twee jaar als adviseur aan de groep verbonden blijven. De raad van commissarissen verwacht in de loop van 2008 een nieuwe commissaris te kunnen voordragen. De aandeelhoudersvergadering werd door twaalf aandeelhouders bezocht, die 47 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigden.