VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Acquireren en integreren

Na een slecht 2005 presenteerde Stern een aanzienlijk beter resultaat over 2006. De omzet steeg met 17 procent tot 756,2 miljoen euro en het nettoresultaat ging van 6,4 miljoen euro in 2005 naar 12,6 miljoen euro in 2006.

De omzet werd voor 90 procent behaald door de divisie Auto-bedrijven en de rest door de divisies Autodiensten (verhuur- en leaseactiviteit) en Autotechniek (schadeafwikkeling).

Van het bedrijfsresultaat kwam 60 procent uit de divisie Autobedrijven, die bestaat uit tachtig dealers verdeeld over vijf clusters. Binnen deze divisie is Ford met een landelijk marktaandeel van 24 procent het belangrijkste merk. Het streven van Stern is om voor elk gevoerd merk minimaal een landelijk marktaandeel van 10 procent te behalen.

In zijn presentatie gaf bestuursvoorzitter Van der Kwast de speerpunten voor 2007 aan: het optimaliseren van de werk-plaatsbezetting, het accent op de berijder en de aftersales en het versterken van de wisselwerking tussen de drie divisies. De groei van de omzet zal voornamelijk moeten komen uit acquisities.

Op een vraag van de VEB gaf Van der Kwast aan dat de huidige oorlogskas/leencapaciteit circa 30 miljoen euro is. De ‘buy&build’-strategie, het acquireren en integreren van autobedrijven, zal onverkort worden voortgezet. Voor 2007 wilde Van der Kwast geen andere verwachting uitspreken dan dat hij optimistisch is, mede gelet op de verbetering van de economie en het laatcyclische karakter van de automobiel-branche.

Zijn optimisme werd ondersteund door het na de vergadering uitgereikte persbericht met de kop Goed 1e kwartaal Stern Groep. Over het eerste kwartaal 2007 was het bedrijfsresultaat 6,5 miljoen euro (2006: 4,7 miljoen).

De VEB stelde aan de orde of het streven van Stern naar een jaarlijks rendement van 20 procent op het eigen vermogen haalbaar is. Van der Kwast zei dat 20 procent op termijn te realiseren is en dat in 2002 en 2003 meer dan 20 procent is behaald.

Over de fiscale verliezen vroeg de VEB naar de termijn waarin deze verliezen gerealiseerd zullen worden en wanneer de belasting het normale tarief zal benaderen. De directie wilde geen details geven en stelde dat op termijn naar het normale tarief zal worden toegegroeid.

De vergadering, waarin 79 procent van het geplaatste kapitaal was vertegenwoordigd, heeft de herbenoeming van president-commissaris Eykel goedgekeurd. De VEB stemde tegen, aangezien Eykel al sinds 1991 commissaris is, zodat de maximale zittingsperiode uit de code-Tabaksblat ruimschoots is overschreden.

Aan de VEB werd meegedeeld dat, gelet op het kleine team binnen Stern, de continuïteit een belangrijk aspect is. In 2007 zal Stern een aandelenplan introduceren. Dit plan werd in hoofdlijnen aan de vergadering gepresenteerd en goedgekeurd. De VEB heeft zich onthouden van stemming omdat een van de onderdelen, het verkrijgen van aandelen na drie jaar dienstverband, te weinig prestatiegericht is.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net