VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van verkoop naar retail

Stern heeft als kernactiviteit het acquireren en integreren van autobedrijven. ‘Buy-and-build’ heet dat in managersjargon. President-commissaris Eykel meldde in zijn opening dat op verzoek van de aandeelhoudersvergadering de prestatiecriteria voor de directiebonus staan vermeld in de jaarrekening 2005.

Vervolgens was het woord aan bestuursvoorzitter Henk van der Kwast. Hij moest uitleggen waarom het nettoresultaat zo was gedaald. De markt was slechter dan verwacht, de autonome krimp werd op 10 procent geschat. Het voorzichtig optimisme dat doorklonk tijdens de vorige vergadering bleek ongegrond.

Maar nu lijkt het toch echt beter te gaan. Zo kondigde Van der Kwast voor het eerste kwartaal van 2006 een winst aan van 2,7 miljoen euro tegen 1,1 miljoen in het eerste kwartaal van 2005. De winstverbetering was overigens vrijwel uitsluitend te danken aan rationalisaties en niet aan volumeverbetering.

Van der Kwast typeert de markt voor autoverkopen als laat cyclisch. De vergadering toonde begrip voor de moeilijke marktomstandigheden. Ook de tot recordhoogte stegen beurskoers wijst op vertrouwen in de strategie van Stern. In 2005 werden vijf bedrijven geacquireerd. Ook in 2006 zullen overnames plaatsvinden. Stern wil hier niet teveel voor betalen. Veel transacties springen af op de te hoge vraagprijs.

Het moto van Stern is "van verkoop naar retail". Verkoop betekent een lage marge en retail een hoge marge. Onder retail wordt verstaan de combinatie van verkoop met dienstverlening en ‘after sales’, zoals onderhoud, schadeherstel, verhuur, leasing, financiering en verzekering. De groeiende omvang stelt Stern in staat steeds meer van schaalvoordelen te profiteren.

De winst per aandeel is in 2005 behoorlijk gedaald. Toch handhaaft Stern het dividend op 1,40. Dat lijkt echter royaler dan het is. Aandeelhouders konden altijd kiezen tussen cash en stock, maar nu is de keuze tussen 65 cent cash en 75 cent in stock of volledig stock.

Een aandeelhouder wilde weten of Stern de beursnotering zal handhaven. Tot zijn geruststelling beantwoordde Van der Kwast die vraag bevestigend. De beursnotering is belangrijk is voor de groeistrategie van Stern.