VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Winst niet belangrijk

Ruim honderd aandeelhouders - of zijn het supporters - waren naar de ArenA gekomen om van presidentcommissaris John Jaakke te vernemen dat het afgelopen boekjaar met ruim tien miljoen euro verlies werd afgesloten.
De aandeelhouders gaven geen krimp en bleken meer belangstelling te hebben voor voetbaltechnische zaken, toegelicht door technisch directeur Martin van Geel. Zelfs toen de bonussen werden aangevochten door de VEB gezien de matige prestaties van het bestuur, bleef het stil in de Rinus Michels Zaal.

Ajax heeft sinds het tienjarige bestaan op de beurs inmiddels vaker verlieslatende dan winstgevende resultaten gepresenteerd. Een gegeven waar kennelijk al jaren geen aandeelhouder, bestuurder of commissaris meer van opkijkt. Na het debat, waarin de VEB nadrukkelijk tegen elke vorm van bonussen bij operationele verliezen stemde, bleek bij navraag door Jaakke niemand in de zaal dit standpunt openlijk te delen. Sterker nog, een aandeelhouder (of was het nou supporter) stelde op ludieke wijze “Die meneer van de VEB brengt mij in verwarring, hij heeft het over allerlei financiële doelen. Wij hebben hier volgens mij maar twee doelen, één voor de rust en één na de rust en in beide gevallen moeten er ballen worden ingeschoten.” Jaakke reageerde zichtbaar opgelucht met deze kwinkslag en voegde – ten overvloede - toe dat hij blij was met deze reactie.
Over de financiële doelen en strategie kon Jaakke niets meer vertellen dan in het summiere jaarverslag stond. Wel zegde hij toe de meetbare criteria voor de bonussen voor het bestuur in de komende jaarverslagen beter te omschrijven. Na de balansdatum zijn de spelers Ryan Babel, Kenneth Perez, Tom de Mul en Wesley Sneijder getransfereerd. Met deze transfers is een positief resultaat vergoedingssommen gerealiseerd van 36,7 miljoen. De kans dat volgend jaar met een winst wordt afgesloten is derhalve meer dan aannemelijk.

Op de vraag van de VEB wanneer een structurele winstgevendheid verwacht kon worden, gaf het bestuur een weinig onderbouwde reactie. Het nieuwe sponsorcontract met Aegon (10 miljoen euro per jaar vast en 2 miljoen euro prestatieafhankelijk) en het nieuwe samenwerkingsverband met een Chinese voetbalclub zullen hierbij helpen. Bovendien wordt in het China-avontuur geen geld, maar vooral kennis gestoken. Het ingezette nieuwe beleidsplan moet er voor zorgen dat er minimaal operationeel breakeven zal worden gedraaid, maar een concrete termijn waarbinnen dit bereikt moet zijn, werd dus niet medegedeeld. De sportieve ambities, minstens één keer per twee jaar landskampioen worden, structureel tot de beste zestien clubs van Europa behoren en de UEFA Champions League winnen bleken aanmerkelijk groter dan de bedrijfsmatige doelstellingen. Feit blijft dat bij het eventueel realiseren van deze sportieve ambities er zulke substantiële inkomsten uit de UEFA Champions League worden gegenereerd dat verlies lijden haast onmogelijk wordt.
Het uitbreiden van het belang in de ArenA door Ajax is op dit moment niet meer aan de orde. De gemeente heeft bovendien andere plannen zoals het uitbreiden met een derde ring weer in de koelkast gezet.

De nieuwe onderzoekscommissie onder leiding van Uri Coronel is in het leven geroepen om het technische beleid van Ajax van de afgelopen tien jaar te onderzoeken en dus niet om de zeer magere bedrijfsresultaten onder de loep te nemen. De VEB drong aan op het openbaar maken van het onderzoeksrapport en vroeg zich af of de uitkomsten van dit rapport wellicht indirect ook een impuls aan de toekomstige bedrijfsresultaten zou kunnen geven.