VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog geen zicht op structurele winst

Het financiële succes van voetbalclub Ajax is sterk afhankelijk van twee factoren. Enerzijds de deelname en het succes binnen de Champions League en anderzijds het met boekwinst doorverkopen van spelers. In het seizoen 2005/06 drong Ajax weliswaar door tot de achtste finales van de Champions League, maar er waren geen grote verkopen van spelers, zoals in het vorige seizoen Van der Vaart en Ibrahimovic.

Dit resulteerde in een nettoverlies, ondanks een operationele winst, wat de directie ertoe bewoog om het jaar als "financieel goed" te betitelen. Aangezien Ajax niet zal deelnemen aan de Champions League in 2006/07, zal Ajax alle zeilen moeten bijzetten om dit te verbeteren.

De VEB deed pogingen om Ajax op haar merites als beursgenoteerd bedrijf te beoordelen en de uitkomst was niet bemoedigend: in zes van de laatste negen jaar werd verlies geleden, terwijl de verwachtingen voor het huidige seizoen terecht erg voorzichtig zijn. Opmerkelijk is ook dat winstgevendheid niet bovenaan de doelstellingen van het beleidsplan tot 2011 staat. De VEB vroeg zich daarnaast af of de merknaam ‘Ajax’ meer kan worden uitgemolken.

Bestuursvoorzitter Maarten Fontein wees erop dat in het beleidsplan een omzetgroei van 5 tot 6 procent wordt beoogd en dat Ajax minimaal operationeel breakeven wil spelen. Met het aantrekken van enkele specialisten werd geïnvesteerd in sponsoren/tv-rechten en in het merkenbeleid; wellicht zou Ajax als merk zelfs in China te gelde kunnen worden gemaakt. Hij verwachtte dat het drie tot vijf jaar zou duren alvorens het nieuwe marketingbeleid tot structurele winstgevendheid zou leiden. President-commissaris John Jaakke vulde haastig aan dat dit natuurlijk onder voorbehoud van positieve transfervergoedingen was. Ook was de scoutingorganisatie aangepast, wat op de lange termijn voor een betere aanvoer voor het eerste elftal zal zorgen.

Jaakke wilde geen informatie verstrekken over de mogelijkheid om het minderheidsbelang van de Arena van de gemeente Amsterdam over te nemen. Een aandeelhouder drong er op aan om de aandeelhouders meer te betrekken in het proces, wat pertinent werd geweigerd. De VEB stelde dat minimaal een bijzondere aandeelhoudersvergadering moest worden belegd, mocht Ajax uiteindelijk het belang willen overnemen. De aandeelhouders zouden dan hierover kunnen stemmen, op basis van de investering, de voorwaarden en de inpassing van de Arena binnen het marketingbeleid, om zo de investering te laten renderen. Jaakke wilde dit in overweging nemen.

Tot slot hield hij een weinig diepgaand betoog over een nieuw te definiëren en meer functiegericht bezoldigingsbeleid voor het bestuur, waarvoor hij instemming van de aandeelhouders hoopte te krijgen. De VEB gaf alvast aan dat ze beslist niet akkoord gaat met het verder toekennen van bonussen voor het bestuur, zolang er niet structureel winst wordt gemaakt. Jaakke zegde toe de details over enkele maanden te publiceren.