VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Liefde Maakt Blind

In de Rinus Michels zaal in de Amsterdam Arena was 81 procent van de Ajax aandeelhouders op de druk bezochte vergadering aanwezig. De vergadering, onder leiding van de nieuwe president commissaris John Jaakke, onderscheidde zich van menig andere aandeelhoudersvergadering. Waar vind je tegenwoordig nog beleggers die het niet uitmaakt of er winst of verlies wordt gemaakt?  Bij (sommige) Ajax aandeelhouders gaat het maar om één ding: de liefde voor het voetbal. Er bestaat echter een verband tussen de strategie van Ajax, een goed financieel beleid en de continuïteit van hoge sportprestaties.

Over het afgelopen jaar boekte Ajax een operationeel resultaat van 12,3 miljoen euro. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het bereiken van de kwartfinale van de Champions League met een opbrengst van ongeveer 22,5 miljoen euro. Dit legt meteen de zwakte van Ajax bloot, namelijk dat de club momenteel financieel zeer afhankelijk is van de sportieve resultaten in de Champions League. Het nettoresultaat na belasting bedroeg vier miljoen euro negatief. De vraag rijst daarom hoe Ajax in de toekomst een structureel positief operationeel resultaat wil boeken. Ajax streeft ernaar om in ieder geval break-even te draaien, waarbij de resultaten van de Champions League niet worden meegerekend, maar waarbij wel wordt aangenomen dat Ajax minimaal twee rondes in de Uefa Cup overleeft. Ajax zet haar kaarten verder op de inkomsten uit tv-rechten, (nieuwe) diensten die de mobiele telefoon biedt, en het vergroten van haar merchandise-activiteiten.

Het uitstapje naar deelnemingen over de grens is niet succesvol geweest. De deelnemingen in Ghana en België zijn inmiddels verkocht en hebben geen bijdrage kunnen leveren aan een beter resultaat. De deelneming in Zuid Afrika wordt nauwlettend gevolgd en draait momenteel ongeveer break-even.

Voor het volgende jaar verwacht Ajax, naast een positief operationeel resultaat, ook nettowinst. Dit komt vooral door de transfers van Chivu, Van der Meyden en Mido die na 1 juli 2003 hebben plaatsgevonden. Het verkopen van spelers biedt echter geen garantie voor een continue winst. De laatste keer dat de verkoop van spelers Ajax zodanige winst op heeft geleverd dat zij is overgegaan tot het uitkeren van dividend was in het seizoen 1998/1999 vanwege de verkopen van onder meer de gebroeders De Boer en Van der Sar. Of de huidige verkopen volgend jaar zullen leiden tot een dividenduitkering valt nu nog niet te zeggen. Vooralsnog wil Ajax geen mededelingen doen over de hoogte van de transfers, ook niet op de aandeelhoudersvergadering. Momenteel is Ajax hierover in gesprek met Euronext om te kijken of Ajax in strijd heeft gehandeld met artikel 28 h van het fondsenreglement (: de verplichting om koersgevoelige informatie terstond te melden) door de transferbedragen niet direct te melden. Binnenkort zal hierover dus meer duidelijkheid worden verschaft.

Daarnaast kwam de vraag aan de orde of Ajax momenteel overweegt zich terug te trekken van de beurs. Volgens Jaakke is hier absoluut geen sprake van en zal dit onderwerp voorlopig niet in de vergaderingen van de raad van commissarissen besproken worden. Als argument daarvoor voerde Ajax aan dat de beursnotering ervoor zorgt dat Ajax een beroep op de kapitaalmarkt kan doen. Essentieel voor Ajax is dan wel dat zij een jaarlijks positief resultaat realiseert, dat niet afhankelijk is van incidentele baten uit de transfers van spelers en de resultaten in de lucratieve Champions League. Want anders zal het een interessante club blijven, maar als lange termijn belegging wellicht tekortschieten.