VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fundamenteel goed werk

Door de verkoop van Organon heerste in de aandeelhoudersvergadering een beetje een sfeer alsof er zojuist een grote prijs in het gezelschap gevallen was. Bestuursvoorzitter Hans Wijers zette in zijn inleiding dit gevoel nog wat aan door de resultaten van het vernieuwde bestuur in de laatste vier jaar nog eens op een rijtje te zetten: Farma ‘gefixed’ en de waarde verzilverd, een kansrijk portfolio in vijf sectoren van Chemicals opgebouwd, een turnaround bereikt in Car Refinishes en stap voor stap de juiste bedrijfsorganisatie op de rails gezet.

De focus op middellange waardecreatie resulteerde in een totaal aandeelhoudersrendement van 273 procent over vier jaar. Fundamenteel goed werk kost wat tijd en dit geldt eveneens voor de investering in versnelde groei met de middelen die in de tweede helft van 2007 ter beschikking komen. Wel werd onmiddellijk het besluit genomen het aandeleninkoop-programma ter waarde van 1,6 miljard euro op 3 mei te starten.

Voor de toekomst heeft het jaar 2006 reeds de toon gezet: omzet +6 procent, het bedrijfsresultaat +10 procent en de nettowinst +20 procent. De kasstroom steeg van 1,4 miljard in 2005 naar 1,9 miljard euro in 2006. Vooral Coatings deed het goed met een omzetstijging van 12 procent en een ebit (voor bijzondere posten) van + 22 procent. Chemicals, nog in het laatste overgangsjaar, groeide 5 procent in omzet, maar was vlak in winstontwikkeling. De resultaten van het eerste kwartaal bevestigen de positieve trend. Coatings en Chemicals noteerden, na eliminatie van koersverschillen, een omzetgroei van 8 respectievelijk 4 procent, met een ebit (voor bijzondere posten) van +13 en +6 procent.

Lof overheerste dan ook in de vergadering met circa tachtig aandeelhouders en 42 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd. Enige kritiek kwam er slechts van de kant van ABP, PGGM en Robeco. Akzo had niet gereageerd op hun speerpuntenbrief met als belangrijkste punt het beloningsbeleid. Commissaris Karel Vuursteen gaf als voorzitter van de remuneratiecommissie een toelichting op de principes, maar weigerde in te gaan op de gekwantificeerde doelstellingen.

De VEB vroeg onder meer naar de ontwikkeling van de concurrentie in Coatings. Dit zal opgenomen worden in het jaarverslag 2007. Het besparingsniveau lag in 2006 tussen 75 en 100 miljoen euro, een stijging van 25 miljoen euro ten opzichte van 2005. De retaildistributieketens worden volledig op de schop genomen om de rentabiliteit te verbeteren. Onder leiding van president-commissaris Maarten van den Bergh werden alle agendapunten, inclusief de verkleining van de directie van vier tot drie leden en van de raad van commissarissen van tien tot acht leden, praktisch unaniem aangenomen. Peggy Bruzelius (voormalig ceo ABB) werd als tweede vrouw in de raad van commissarissen benoemd en Uwe-Ernst Bufe werd herbenoemd.