VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vol vertrouwen

Bestuursvoorzitter Hans Wijers startte de vergadering met de aankondiging dat de voor dit najaar geplande beursgang van een minderheidsbelang in Organon Biosciences in een buitengewone vergadering aan de aandeelhouders voorgelegd zal worden. Organon (omzet 3,5 miljard euro, 19.500 werknemers) wordt gepositioneerd als een toekomstige groeier, met veelbelovende producten in de pijplijn, een sterk biotechnologieplatform, een interessante ontwikkeling in vaccins en een leidende positie in diergeneesmiddelen.

Het overblijvende Akzo Nobel (omzet 9,5 miljard euro, 42.000 werknemers) is gepositioneerd voor versnelde groei, met haar wereldwijd leiderschap in Coatings en vijf groeisegmenten in Chemicals. Akzo zal een belang in Organon twee á drie jaar behouden, waarna een definitieve scheiding zal volgen. In verband met de strenge beursregels voor een beursgang konden verder geen vragen beantwoord worden.

Het jaar 2005 was een matig jaar. Bij een omzetstijging van de voortgezette activiteiten van 6 procent, werd een winstdaling, exclusief bijzondere posten, van 3 procent gerapporteerd. Het eerste kwartaal 2006 nam gelukkig veel twijfel weg met een omzetstijging van 12 procent en een nettowinststijging, exclusief bijzondere posten, van 39 procent. Vermeldenswaard was nog het niveau van besparingen in 2005: 50-75 miljoen euro. De geplande besparingen voor 2006-2007 beschouwde men als concurrentiegevoelig. Tenslotte werd nog het bod op het Tsjechische coatingsbedrijf Balakom aangekondigd.

In antwoord op vragen uit de zaal werd duidelijk dat er geen sprake is van overtollige liquiditeiten omdat zowel Organon als Akzo Nobel eind dit jaar een sterke balans moeten meekrijgen. Voor Organon is dat belangrijk voor onverzekerbare claims en voor de onzekerheden in productontwikkeling; voor Akzo is dit noodzakelijk voor de creditrating en voor onvoorziene pensioenverplichtingen buiten Nederland. Maar aandeleninkoop op een zeker moment is ook niet uitgesloten. De vraag of de twee delen van het gesplitste bedrijf niet significant kwetsbaarder zijn dan de huidige combinatie, werd ontkennend beantwoord. In de huidige, zich snel globaliserende economie zijn divisies eveneens kwetsbaar. Overigens kunnen de verfactiviteiten bij het huidige wereldwijde marktaandeel van 8 á 9 procent nog aanzienlijk groeien alvorens op anti-trustgrenzen te stuiten. Alleen op enkele deelmarkten zijn er beperkingen.

Het feit dat in 2005 de investeringen beneden de afschrijvingen bleven en ook R&D slechts steeg met de inflatie, betekent niet dat er onvoldoende renderende expansiemogelijkheden zijn. Het is toeval dat 60 procent van de huidige investeringen gelokaliseerd is in West-Europa, waar slechts 25 procent van de omzet gerealiseerd wordt. In de toekomst zal dit wel andersom liggen, met een accent op Azië.

In de vergadering, waar 38 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd was, werden alle routinebesluiten, inclusief het voorstel tot ongewijzigd dividend en de sterke verhoging van de commissarisbeloningen, met overgrote meerderheid genomen. Voor de vrijkomende plaatsen in de raad van commissarissen van Lars Thunell en Aarnout Loudon werden Louis Hughes en Antony Burgmans benoemd, terwijl Karel Vuursteen en Alain Mérieux werden herbenoemd. Onder luid applaus werd na 39 jaar afscheid genomen van voormalig ceo en president-commissaris Aarnout Loudon.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net