VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beter perspectief

In het hoofdkantoor van Akzo Nobel waren ongeveer 150 aandeelhouders bijeen met een gedeponeerd kapitaal van 45 procent van het totaal. President-commissaris Aarnout Loudon leidde de vergadering in een aimabele, patriarchale stijl, terwijl bestuursvoorzitter Hans Wijers naast charme een grote deskundigheid demonstreerde.

De relatief goede resultaten bij een zwakke conjunctuur in het overgangsjaar 2004 stemden de meeste aanwezigen tevreden. Akzo is duidelijk positief over de middellange termijn. Dit wordt ondersteund door de resultaten van het eerste kwartaal. Het wat achterblijven van de divisie Coatings wordt als incidenteel beschouwd. De nieuwe strategie is zeer helder:
Pharma zal zich als nichespeler beperken tot het gebied waarop men specialist is, bevordering en beperking van vruchtbaarheid. Een redelijk gevulde pijplijn met nieuwe producten zal op eigen kracht of zo nodig in alliantie met een sterke speler naar de markt gebracht worden. Resultaten moeten meetbaar zijn op een termijn van drie à vier jaar. Ook zal een sterk accent gelegd worden op de verdere ontwikkeling van de diergeneesmiddelen.

De wereldwijde nummer-één-positie in Coatings zal verder uitgebouwd worden via autonome groei en acquisities. Het opzetten van serviceactiviteiten en acquisitie van groothandelsbedrijven in verf is eveneens aan de orde.

Chemicals zal gefocust worden op de vijf sectoren waarin de divisie wereldwijd sterke posities heeft. De rest van het nog overgebleven portfolio (omzet 700 miljoen euro) zal nog verkocht worden.
In 2004 kon de terugval van Pharma in omzet (-9%) en ebit (-14%) voor het grootste deel gecompenseerd worden door de bijzondere baten uit desinvesteringen en de asenapineovereenkomst met Pfizer. De goed draaiende divisies Coatings en Chemicals leverden eveneens een belangrijke bijdrage. Voor 2005 verwacht Pharma de bodem in omzet en winst bereikt te hebben. Grondstofkostenstijgingen die slechts vertraagd doorberekend kunnen worden en nadelige valutaverschillen worden deels gecompenseerd door verdere besparingen en lagere rentekosten. Akzo is dan ook licht positief voor het jaar 2005 en verwacht een nettoresultaat voor bijzondere baten van ongeveer 800 miljoen euro.

Akzo is ver gegaan in het volgen van de code-Tabaksblat. De belangrijkste overgebleven knelpunten zijn de handhaving van de prioriteitsaandelen en het daarmee samenhangende recht tot bindende voordracht van commissarissen, beide te gebruiken in geval van bijzondere omstandigheden. Daarnaast handhaaft Akzo nog tijdelijk twee voormalige bestuurders in de raad van commissarissen en vraagt herbenoeming van een commissaris die er al twaalf jaar op heeft zitten. Verder zijn de beloningscriteria nog onvoldoende transparant, ook al deed Loudon zijn best een en ander achteraf uit te leggen. De VEB stemde dan ook tegen het voorgestelde beloningsbeleid en de herbenoeming van Abraham Cohen en onthield zich van stemming voor wat betreft de statutenwijziging.