VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Pharma onder druk

Akzo Nobel hecht veel waarde aan Economic Value Added (EVA): het netto bedrijfsresultaat minus de door kapitaalverschaffers verlangde vermogenskosten. Alle investeringsbeslissingen, inclusief acquisities en desinvesteringen, moeten aan de EVA-parameters voldoen. Veruit de grootste bijdrage wordt al jaren geleverd door de divisie Pharma.

Bestuursvoorzitter Kees van Lede benadrukte in de jaarvergadering overigens dat in de sturing niet zozeer naar de absolute hoogte, als wel naar de veranderingen wordt gekeken. Minder prettig was dan ook dat juist het paradepaardje Pharma vorig jaar steken liet vallen met enige daling van EVA. Wel toonde de divisie nog wat interne groei, maar deze werd vrijwel teniet gedaan door negatieve valutaontwikkelingen, vooral van de dollar. Ook bij de Coatings divisie die wel sterk presteerde, vaagden valutakoersen de interne groei weg en bij Chemicals zelfs meer dan dat. Bovendien eisten sterk gestegen pensioenlasten hun tol. Ondanks de dalingen van omzet en nettoresultaat is de financiële positie echter niet verzwakt. De netto schuldpositie is behoorlijk gereduceerd en de rentedekking is flink gestegen tot 7,3.
    
Ook dit jaar kwam de geringe samenhang tussen de drie divisies ter sprake. Van Lede zette opnieuw uiteen dat er weliswaar weinig synergie bestaat, maar dat de vraag wat er bij eventuele splitsing van het concern te winnen of te verliezen valt, niet te beantwoorden is. Het probleem heeft de voortdurende aandacht, maar wordt vooral pragmatisch bekeken. Alle drie divisies hebben sterke punten. Pharma is een zeer vooraanstaande nichespeler met een aantal topproducten, ook nog in de pijplijn. Coatings is wereldmarktleider, echter met gemiddeld slechts acht procent marktaandeel in de zeer versnipperde markt. En ook Chemicals heeft diverse sterke producten.
    
Pharma – voor het eerst zonder groei – vormde de hoofdmoot van de discussies. Het einde van de patentbescherming in de Verenigde Staten van het succesvolle antidepressiemiddel Remeron en de verscherpte concurrentie waren uiteraard verwacht. Door een negatieve rechterlijke uitspraak had dit echter vervelende verdere consequenties. Het gaat overigens niet om één patent, maar om een reeks bij elkaar horende patenten, met bovendien onderscheid tussen stof- en procespatenten. Andere tegenvallers waren vertragingen in de goedkeuring door regelgevende autoriteiten van enkele producten en de langzamer dan verwachte start in de markt van een paar veelbelovende andere.
    
Van Lede en medebestuurslid Toon Wilderbeek deden naar aanleiding van door de VEB gestelde vragen echter enkele opmerkelijke uitspraken. “Na jaren van sterke groei was de scherpte in onze analyse van de divisie misschien wat verslapt” en “het spectrum van de Organon-activiteiten is wellicht iets te ruim geworden”. Research & Development van Organon worden namelijk op wel erg veel terreinen ingezet. Essentieel is echter de pijplijn voortdurend goed gevuld te houden, eventueel via verdere samenwerking met anderen. Het investeringsniveau van Pharma blijft ook dit jaar hoog: het dubbele van de afschrijvingen.
    
Het eerste kwartaal zette zwak in met een daling van dertig procent van het nettoresultaat. Pharma toonde voor het eerst sinds jaren zelfs helemaal geen interne groei, Coatings en Chemicals groeiden wel. Maar alle drie divisies leden versterkt onder valutaontwikkelingen. CFO Fritz Fröhlich houdt voor het hele jaar rekening met een belangrijk lager resultaat, dat wil zeggen circa twintig procent lager. De prioriteit van Pharma is vooralsnog vooral defensief.