VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

2000 Recordjaar

Door de verkoop van Acordis heeft Akzo nog drie activiteiten; a) Pharma, b) Coatings en c) Chemicals. Hierdoor is het een evenwichtig concern geworden en kan het management zich beter richten op de optimalisatie van het synergiepotentieel tussen de kernonderdelen waardoor waardecreatie ontstaat.Pharma: de snelstgroeiende van de grotere Europese farmaceutische ondernemingen liet een omzet zien van 3.839 miljard euro, hetgeen vierendertig procent meer was dan in 1999. De volumegroei bedroeg tien procent, acquisities waren goed voor zeventien procent.

Organon, goed voor de halve Pharmaomzet, groeide autonoom tweentwintig procent en in de U.S.A. zelfs zevenendertig procent. Er wordt veel genvesteerd in R en D. Veel nieuwe producten zitten in de pijplijn. Tijdens de vergadering werd medegedeeld, dat voor een nieuw trombosemedicijn de helft van de normale introductietermijn wordt verwacht. Omdat Organon Teknika onvoldoende kritische massa kan bereiken is deze diagnostica-organisatie begin 2001 verkocht. Bovendien is het goed renderende Chefaro (productie van receptvrije medicijnen) eind 2000 verkocht omdat het niet meer tot de core-business behoorde.

Intervet: diergeneeskundige preparaten staat mondiaal op de derde plaats. Hier vindt een sterke reorganisatie en herstructurering in de R en D productie en ondersteunende functies plaats. De integratie van geacquireerde ondernemingen loopt volgens de directie voorspoedig. Ook hier zullen vele nieuwe producten op de markt gebracht worden.

Coatings: de omzet groeide met tien procent tot 5,6 miljard euro. Begin 2000 was goed, doch in de tweede helft van het jaar begon Akzo last te krijgen van hogere grondstofprijzen en afnemende economische bedrijvigheid. De rentabiliteit op het genvesteerde vermogen bedroeg 20,1 procent en deze divisie heeft de lat verhoogd van vijfentwintig naar dertig procent. De joint-venture met Dexter Aerospace werd opgeheven. Akzo heeft Dexter volledig geacquireerd en verwierf daardoor de leidende positie in de hightech markt. De overname van het Engelse Mason gaf toegang tot de aantrekkelijke reclamemarkt op voertuigen. Door vroeger ingezette efficciency-maatregelen ontstond en ontstaat er overcapaciteit zodat er voor diverse fabrieken samenvoegingen op stapel staan.

Chemicals: de eerste negen maanden van 2000 gaven goede resultaten, maar daarna gingen de grondstofkosten en energiekosten snel omhoog. In sommige delen van Amerika stegen de energieprijzen met vierhonderd procent. Ondanks het mindere vierde kwartaal steeg het bedrijfsresultaat met zestien procent tot 456 miljoen euro en de ROI tot 15,4 procent. Het streefgetal is hier op zeventien gezet. Chemicals zal vooral haar aanwezigheid in Noord-Amerika en Azi uitbouwen.

Buiten en in de zaal werd geprotesteerd tegen de nachtelijke chloortransporten van Delfzijl naar Rotterdam van vijftigduizend ton per jaar. De heer van Lede maakte de zaal duidelijk dat Akzo al ruim tien jaar geleden getracht heeft een chloorfabriek in Rotterdam te bouwen, maar dat door acties van allerlei milieugroeperingen de bouw niet van de grond kon komen. De transporten zijn al vanuit de jaren 70 teruggeschroefd van zevenhonderdduizend ton tot vijftigduizend ton. Bovendien worden aan de veiligheid zeer zware eisen gesteld. Over een eenvoudige statutenwijziging moest worden gestemd; dit zou elektronisch geschieden. De techniek liet de vergadering echter in de steek.

    

Voor alle werknemers is een introductieprogramma gestart om aandeelhouder te worden. Dit duurt voorlopig drie jaar. De werknemers krijgen de aandelen om niet en deze zullen op de beurs worden ingekocht. De thans zittende aandeelhouders krijgen 36 procent van de winst en dit wordt contant uitbetaald, en wel 1,20 euro per aandeel. Hiervan is reeds 0,30 euro als interim betaald.

    

Het eerste kwartaal van 2001 liet een nettoresultaat zien dat nagenoeg gelijk is aan 2000, namelijk 216 om 219 miljoen euro. De omzet was 4 procent hoger ten gevolge van 2 procent afzetgroei en een procent prijsstijging. Het bedrijfsresultaat daalde echter van 11,8 procent naar 11 procent van de omzet. Door grondstofprijsstijgingen en afnemende economische bedrijvigheid verwacht men over 2001 een gelijk nettoresultaat als over 2000, en niet  zoals eerder gezegd  een stijging van zes procent.

Diverse kostenbesparingsprogrammas zijn opgezet, later in het jaar zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden.