VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geloof in toekomst

Vorig jaar juni ging Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) naar de beurs. Met deze beursgang werd 55 miljoen euro opgehaald. Deze financiële middelen waren nodig om het onderzoek van dit biotechnologiebedrijf naar nieuwe medicijnen te kunnen voortzetten.
Binnen enkele jaren verwacht AMT een handvol succesrijke medicijnen op basis van gentherapie op de markt te kunnen brengen. De onderneming richt zich op medicijnen voor zeldzaam voorkomende aandoeningen, weesziekten genaamd.

Op dit moment bestaan voor deze ziekten nog geen geneesmiddelen. Het bijzondere van de techniek van AMT is het transportmiddel, de zogenaamde vector. Hiermee wordt een gezond stuk DNA in de cel van het slecht functionerende orgaan gebracht. Het ingebrachte gen komt naast de andere genen in de cel zonder de bestaande DNA-volgorde te wijzigen. In 2007 is voor ruim één miljoen euro per maand uitgegeven aan onderzoek en het verkrijgen van een goedkeuring. AMT heeft het boekjaar afgesloten met een nettoverlies van bijna 15 miljoen euro zonder omzet.

Voorlopig zijn er nauwelijks inkomsten te verwachten. Van het eerste medicijn op basis van de gentechnologie, AMT-011, verwacht AMT in het vierde kwartaal van 2008 de registratie rond te hebben. De goedkeuring verloopt sneller dan bij andere geneesmiddelen en patiënten zijn bekend bij de behandelcentra. Bovendien wordt het middel niet ingebracht bij gezonde personen, hetgeen extra onderzoek vraagt.AMT zal zelf het middel op de markt brengen. Er zijn voldoende middelen voor de marketingactiviteiten, aldus bestuursvoorzitter Ronald Lorijn. De afzet is betrekkelijk eenvoudig omdat alleen gespecialiseerde centra de medicijnen toepassen. Hiervoor zullen ongeveer dertig medewerkers aangetrokken. Mede door deze kapitaalintensieve activiteit zullen de uitgaven in dit jaar tot circa 1,5 miljoen euro per maand oplopen Hoewel het aantal patiënten beperkt is, meent Lorijn dat een omzet van meer dan 800 miljoen euro mogelijk is. Gezien de pijplijn kunnen op niet al te lange termijn ook andere medicijnen op basis van dezelfde techniek ontwikkeld en naar de markt gebracht worden.Zowel Lorijn als president-commissaris Ferdinand Verdonck waren optimistisch over de toekomst van AMT. Het zal naar hun mening een belangrijk biotechnologiebedrijf worden op de Amsterdamse beurs. Om de researchmogelijkheden te vergroten is een samenwerkingsverband gesloten met CIMA (Center for Applied Medical Research).

De onderzoekers van beide bedrijven werken samen aan de ontwikkeling van medicijnen op basis van gentechnologie.Over het remuneratiebeleid wilde AMT eigenlijk niets kwijt. De peer-groep waarvan het beloningsbeleid wordt afgeleid werd in de vergadering niet bekend gemaakt. Hierdoor is het voor aandeelhouders niet mogelijk dit beleid te beoordelen. De VEB heeft derhalve tegen het vaststellen van het beloningsbeleid gestemd. Ook tegen de gevraagde machtiging voor de raad van bestuur om aandelen uit te geven tot maximaal het maatschappelijk kapitaal (ver boven de gangbare 10 procent van het geplaatste kapitaal) met uitsluiting van het voorkeursrecht maakte de VEB bezwaar.

Deze bevoegdheid zou de mogelijkheid bieden het aantal uitstaande aandelen in één keer met meer dan vijftig procent te verhogen. Als AMT zoveel aandelen op de markt wil brengen ter financiering van haar kapitaalbehoefte of een acquisitie, dan zal zij eerst een aandeelhoudersvergadering moeten houden waarin een toelichting op de plannen wordt gegeven en om goedkeuring wordt gevraagd.