VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zelfstandig of in groter geheel

De nauwelijks een uur durende aandeelhoudersvergadering van AND (Automotive Navigation Data) was opmerkelijk. Het directieverslag was kort: slechts twee pagina’s, waarvan één over de commerciële, technische en financiële risico’s. Maar behalve de jaarrekening, werd de gang van zaken in 2007 en 2008 pas besproken aan het eind van de vergadering (na de decharges!). Verder was een pagina uitgetrokken voor corporate finance en in een appendix van twee bladzijden stonden de afwijkingen van de code-Tabaksblat vermeld.

In antwoord op vragen van de VEB daarover antwoordde president-commissaris Piet Middelhoven, dat een en ander verband houdt met de kleine omvang van de onderneming, maar hij houdt zich aanbevolen voor suggesties tot verbetering. Tot voor kort bedienden Tele Atlas en NavTeq samen het grootste deel van de markt in Europa en de Verenigde Staten van digitale kaarten voor navigatie-apparatuur. AND (overigens met een geheel andere techniek en veel lagere kostprijs) paste tot voor kort voornamelijk een nichestrategie toe: kaarten voor de blinde vlekken van de twee grote concurrenten (Oost-Europa en Turkije). Inmiddels is het roer omgegooid nu de twee grote concurrenten op het punt staan te worden overgenomen door respectievelijk TomTom en Nokia. Bovendien is de verwachting dat in de toekomst niet alleen autonavigatie een rol zal spelen, maar dat veel elektronica (mobieltjes, laptops en digitale camera`s) standaard een GPS-signaal zullen krijgen. Dit vergt verdere dekking, maar leidt ook tot snelle prijsdaling en margedruk.

Anders gezegd: navigatiekaarten zijn nodig tegen niet-navigatieprijzen. Dat is uiteraard niet in het belang van afnemers TomTom en Nokia. Dit biedt leverancier AND nieuwe kansen. Met de reeds lage kostprijs wordt ingespeeld op deze ontwikkelingen door veel aandacht voor West-Europa.

Desgevraagd deelde de directeur Maarten Oldenhof mede dat Oost-Europa en Turkije daar nu nog niet klaar voor zijn. En AND is te klein om die markten op eigen kracht open te breken. Op de logische vraag naar de zin van grote bedragen voor eventuele overnames terwijl AND voor een veel kleiner bedrag kan worden verkregen werd alleen geantwoord: “dat weten we niet, wellicht paniek”. En de aanhef van het directieverslag stelt: “AND moet het alternatief worden voor TeleAtlas en NavTeq”. Dit neemt niet weg dat inmiddels advies is gevraagd over de mogelijkheden om op eigen kracht versneld door te groeien en een samengaan met een (gelijkwaardige) partner ofwel een opgaan in een groter geheel door middel van een overname. De solvabiliteit en liquiditeit zijn behoorlijk, het resultaat is flink gestegen, maar het dividend werd wederom gepasseerd.