VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uit de niche

AND levert digitale landkaarten voor navigatieapparatuur. De markt hiervoor is nog maar jong en groeit hard. De twee producenten NavTeq en TeleAtlas hebben samen bijna de hele markt en AND had daarom tot voor kort een nichestrategie om alleen kaarten te vervaardigen van landen die de twee marktleiders links lieten liggen.

In 2006 zijn zodoende vooral kaarten van Oost-Europese landen en van Turkije vervaardigd. Vooral van Turkije heeft het bestuur goede verwachtingen. AND zou voor dit land de beste kaart bieden en verwacht minstens 50.000 eenheden te kunnen gaan verkopen. Mede hierdoor verwacht het bestuur voor 2007 een aanmerkelijke stijging van omzet en nettowinst.

AND maakt zijn kaarten niet zoals de twee marktleiders met behulp van rondrijdende meetauto’s met sensoren en camera’s, maar gaat uit van luchtfoto’s die met computerprogramma’s worden omgezet in digitale kaarten. Dan moet nog wel getest worden, maar per saldo is de kostprijs van de kaarten ongeveer een tiende van die van de grote producenten, terwijl de kwaliteit niet minder is. Daarom heeft AND besloten om ook te produceren voor de West-Europese landen waarvoor al kaarten bestaan. Men is begonnen met het digitaliseren van de Benelux, dit jaar zal Duitsland volgen en daarna komt Oostenrijk. De opbouw van digitale kaarten vergt investeringen, waarvoor in 2006 de hele winst werd gebruikt, plus de opbrengsten van een onderhandse emissie en van de uitoefening van warrants. Door de stijgende beurskoers zullen ook in 2007 weer warrants worden uitgeoefend en daardoor wordt de financiering voor dit jaar afgedekt.

Als er meer concurrentie komt zullen ook de prijzen verder dalen. Het bestuur gaat uit van prijsdalingen van 20 tot 25 procent per jaar. Daar staat tegenover dat een sterke volumegroei kan worden verwacht. De penetratiegraad van navigatieapparatuur ligt in Europa nog maar tegen de 20 procent, zodat er veel ruimte voor verdere groei is. In een verdere toekomst zullen in veel telefoons en laptops gps-chips standaard worden ingebouwd en hiervoor zullen dan ook kaarten moeten worden geleverd.

De onderneming voldoet niet in alle opzichten aan de code-Tabaksblat. Met name wordt in het jaarverslag geen aandacht besteed aan de risico’s van de business. Die zijn er wel, want digitale bestanden zijn eenvoudig te kopiëren en kunnen daardoor soms snel hun waarde verliezen. Verder is de onderneming nog erg klein en potentieel kwetsbaar bij een eventuele prijzenslag. Ook kan de verdere financiering zorgen geven, vooral als AND snel met een concurrerend aanbod voor heel Europa zou moeten komen. De financiering met warrants leidt tot een verwatering van het aandelenkapitaal. De VEB vroeg om een risicoparagraaf in het jaarverslag, maar het bestuur ging niet verder dan toe te zeggen om daarover na te zullen denken.

Driekwart van de aandelen is in bezit van grootaandeelhouders en de notering in de hoek ‘niet officieel genoteerd’ van Euronext doet de verhandelbaarheid geen goed. Maar een verhoging van de beursstatus kost relatief veel geld en dat steekt het bestuur liever in de business.