VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Weer een andere route

AND heeft met de data voor autonavigatiesystemen een nieuwe markt ontdekt. Tijdens de aandeelhoudersvergadering presenteerde Maarten Oldenhof zijn nieuwe strategie. AND heeft namelijk, in tegenstelling tot de concurrentie, de beschikking over routedata buiten de Verenigde Staten en West-Europa. Momenteel test Siemens VDO de data van AND en bij succes kan AND haar bestaande gegevens van Oost-Europa verkopen aan de leverancier van autonavigatiesystemen. De opbrengsten voor AND zouden circa twintig tot dertig euro per verkocht product bedragen.

Hoewel de nieuwe route erg aantrekkelijk lijkt, zijn er wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen. AND kent allereerst een weinig hoopgevende historie wat betreft nieuwe producten. Vorig jaar werd bijvoorbeeld nog alles ingezet op diensten als GeoAccess en Geosource. Inmiddels wordt, na het stuklopen van een Canadese order, geen energie meer in Geosource gestoken en gaat de ontwikkeling van GeoAccess een stuk trager dan verwacht.

Er is bovendien een fundamenteel verschil met de huidige aanbieders van autonavigatie. Terwijl AND bestaande kaarten gebruikt om wegen te digitaliseren, gaan marktleiders Navtec (83% eigendom van Philips) en TeleAtlas zelf met speciale auto’s langs alle wegen om deze in kaart te brengen. Hoewel AND een voorsprong heeft met betrekking tot Oost Europa, is het de vraag of deze gegevens ook in de praktijk bruikbaar zijn voor autonavigatie.

Daarnaast heeft AND het afgelopen jaar aan de lopende band te late en twijfelachtige uitspraken gedaan over winst- en omzetontwikkeling. Bij de emissie een jaar geleden werd nog een bedrijfsresultaat van een miljoen euro verwacht. Pas in december werd aan de markt gemeld dat de omzet van 6,7 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van een miljoen euro niet gehaald zouden worden. Het bedrijfsresultaat zou 200.000 euro negatief zijn bij een omzet van vijf miljoen euro. Pas in mei dit jaar wordt duidelijk dat het bedrijfsresultaat nog veel slechter (-1,3 miljoen euro) is uitgevallen en ook de beoogde omzet niet gehaald is. Reden zou onder andere zijn het niet toekennen een verwachte uitbetaling van een onbekende claim. AND weigerde hierover enige informatie te geven. Bovendien werd de recente omzetverwachting van acht miljoen euro voor dit jaar weer ingetrokken.

Gezien de grote plannen is het opmerkelijk dat juist nu de beursnotering ter discussie wordt gesteld vanwege te hoge kosten. Ook het voldoen aan de code-Tabaksblat zou alleen maar meer kosten met zich meebrengen. Het is waar dat AND bij de kleinste ondernemingen op de beurs behoort, maar de commissarissen wisten niet eens te melden hoeveel de implementatie van de code bij AND bedraagt. Daarnaast zal de code-Tabaksblat alleen veel kosten met zich meebrengen bij die ondernemingen die hun zaken niet op orde hebben.

De aankondiging dat AND de bestaande aandeelhouders een exit wil bieden zou alleen een herhaling van een eerder voornemen zijn. Er zijn momenteel geen overnamegesprekken gaande, maar men wilde niet ingaan op de vraag of één van de huidige grootaandeelhouders AND van de beurs wil halen. De commissarissen zegden in elk geval toe om vooral het belang van de kleine aandeelhouders te dienen. Hopelijk doen ze dat beter dan het afgelopen jaar.