VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

‘Roos’kleurige toekomst?

In de buitengewone aandeelhoudersvergadering van AND, vooral bekend van de routeplanners die zij maken, stond weer de toekomst en het ontslag van een bestuurslid en aftreden van commissarissen op het programma. Paul van den Hoek, de huidige president-commissaris, begon de vergadering met een reeds uitgegeven persbericht dat AND de Ierse vestiging gaat sluiten. Dit moet jaarlijks een bedrag van twee miljoen euro besparen.

Daarnaast heeft de vennootschap een additionele financiering van Roosland verkregen van 750.000 euro. Deze overeenkomst en de aangekondigde sanering moeten de vennootschap, in ieder geval op korte termijn, lucht geven en uit het dal kunnen halen. Voorts zijn alle procedures over en weer ingetrokken.Een kritische kanttekening bij de geldverstrekking is dat Roosland, na al eerder een zekerheidsrecht op de databases te hebben gevestigd, nu tevens zekerheden heeft op alle overige activa van de vennootschap. De aandelen die de vennootschap bezit in haar dochtervennootschappen zijn ook verpand. De verwachting is dat wanneer het goed gaat, de vennootschap medio volgend jaar de schulden, waar de zekerheden betrekking op hebben, zal hebben afgelost.

Indien het daarentegen slecht zou gaan en de grondrechten uitgewonnen worden, zit Roosland voor een dubbeltje op de eerste rang. De strategie van AND is hoogwaardige databases te ontwikkelen om vervolgens gebruik te kunnen maken van de marketingactiviteiten van gerenommeerde bedrijven. De meest opvallende namen die getoond werden en benaderd worden zijn Microsoft, Siemens, P & G. De verkoop van de verschillende databases moeten dan de ‘cash cow’ van de vennootschap worden. Op de vraag wanneer er winst gemaakt gaat worden kon men vooralsnog niet antwoorden. Naar eigen zeggen omdat er nog geen zicht is op het kostenplaatje vanwege de sluiting van de Ierse vestiging.

Wel verwacht men op korte termijn, in de loop van 2003, een positieve kasstroom.Als nieuwe bestuursvoorzitter is benoemd Maarten Oldenhof. Oldenhof krijgt, naast een vast salaris van 130.000 euro, een optiepakket van 50.000 stuks, uit te oefenen tegen een nominale waarde van vijf euro. Op het moment van toekennen was de koers vier euro. Vijftig procent kan hij uitoefenen op 1 december 2003 en het restant per 1 december 2004.De reden voor zijn benoeming is volgens de vennootschap incompetentie en onbetrouwbaarheid van de vorige bestuursvoorzitter. Aangezien het geschil onder de rechter is kon Van den Hoek er naar eigen zeggen niet al te diep op ingaan. Wel deelde Van den Hoek desgevraagd mee dat er tegen de vorige bestuursvoorzitter aangifte is gedaan bij de Officier van Justitie. Volgens de president van de rechtbank in Kort Geding moet de vennootschap 11.000 euro aanhem betalen. De uitspraak was op de ochtend van de vergadering, zodat men nog niet in de gelegenheid gesteld was om het vonnis inhoudelijk te bestuderen.

Voorts werd medegedeeld dat de vennootschap hem geen afvloeiingsregeling zal betalen. Met de benoemingen van de commissarissen zijn de twee groepen grootaandeelhouders nu vertegenwoordigd in de raad van commissarissen. Voor de ‘groep Roosland’ is dat Pieter Willem Middelhoven en voor voormalige ‘groep Faas’ heeft Faas in de raad van commissarissen plaats genomen. De derde commissaris is Otto van ’t Hof. Het is te hopen dat de onderneming, nu alle neuzen dezelfde kant op staan, kan gaan werken aan de wederopbouw.