VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Quivest wil zelf de markt op

De informele bijeenkomst van aandeelhouders Antonov, georganiseerd door de Eindhovense investeringsmaatschappij Quivest, was goed bezocht. Marius Ritskes van Quivest (grootaandeelhouder 17%) gaf een uiteenzetting van de situatie bij Antonov en de wijze waarop Quivest de commerciële aanpak van de producten van Antonov wil verbeteren. De huidige globale marktbenadering door Antonov heeft tot op heden niets opgeleverd en dat zou kunnen veranderen als Quivest zelf de verkoop van de meest belovende producten, met een eigen verkooporganisatie, ter hand neemt.

Quivest wil zich richten op nichemarkten en in eerste instantie de verkoop van deze producten voor eigen rekening nemen. Zij ziet haar benadering als een aanvulling op de commerciële activiteiten van Antonov. Ritskes wil een productieovereenkomst sluiten waardoor de producten daadwerkelijk op de markt komen. Via hun netwerk hebben zij de mogelijkheid om nog dit jaar in Duitsland een verkooporganisatie op te zetten. Quivest ziet vooral veel mogelijkheden voor de AMM Two Speed Supercharger. Het product is klaar voor productie en toepassing. Vanuit de markt is er veel interesse voor deze Supercharger aangezien deze het brandstofverbruik verlaagt en de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert. Tevens heeft dit product ook toepassingen buiten de autobranche.
Over het op de markt brengen van de versnellingsbakken was Ritskes heel wat minder optimistisch. De autofabrikanten zijn zeer huiverig om over te gaan op de Antonov versnelllingsbak. Dit product is een essentieel onderdeel van een auto en de Antonov versnellingsbak heeft haar levensvatbaarheid nog steeds niet bewezen.

De VEB wilde weten of Quivest nog vers kapitaal gaat verstrekken en hoe zij wil bereiken dat Antonov haar businessmodel zou willen aanpassen. Ritskes zei dat hun commerciële aanpak reeds met Antonov besproken was. Niet duidelijk werd of Antonov ook met de voorstellen van Quivest ingestemd heeft en aangezien niemand van Antonov aanwezig was bleef dit onduidelijk. Quivest wil in elk geval geen vers kapitaal meer verstrekken, maar wil door verkopen de levensvatbaarheid van de producten bewijzen. Op de vraag wanneer men denkt met deze aanpak resultaten te kunnen genereren werd laconiek geantwoord, liever vandaag dan morgen.

De aandeelhouders wilden weten wat nou eigenlijk de opzet van deze bijeenkomst was. Ritskes hoopt dat door deze bijeenkomst een sneeuwbaleffect ontstaat, te vergelijken met de Storksituatie, waardoor meer druk op de Antonov-directie uitgeoefend kan worden. Beter was geweest als Quivest deze actie met andere grootaandeelhouders, zoals Ruben met 8 procent, gevoerd had. Ook werden vragen gesteld over de koers van het aandeel Antonov. Volgens Ritskes wordt er veel in het aandeel gespeculeerd en zijn het vooral de hedgefondsen die de koers bepalen. Quivest is ook van mening dat de Engelse directie te weinig voeling heeft met de Amsterdamse effectenbeurs en dit ziet als een 'ver van mijn bed show'.

Of Quivest door deze bijeenkomst en het stoppen van de financiering, Antonov kan bewegen met hun marktvisie mee te gaan, valt nog af te wachten. In het verleden heeft Antonov bewezen sterk te zijn in het aantrekken van fondsen. Als het in staat is op korte termijn vers kapitaal aan te trekken, zal het voor Quivest heel wat meer moeite kosten om Antonov over te halen om hun marktstrategie te accepteren.