VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grote Binck met Alex

Midkapper BinckBank neemt het niet-beursgenoteerde Rabobank-onderdeel Alex over voor 390 miljoen euro.Voor de financiering hiervan komteen claimemissie, die 385 miljoen euro moet opleveren. Deze is overigens gegarandeerd door ING en Fortis. De aanvullende benodigde 20 miljoen uit eigen liquide middelen is volgens BinckBank geen probleem. De claimemissie zal tot een verdubbeling van het aantal uitstaande aandelen kunnen leiden.  

Op een vraag van de VEB gaf BinckBank aan niet bang te zijn voor een nog grotere verwatering. Op de buitengewone aandeelhoudersvergadering moest toestemming worden verkregen voor de overname van concurrent Alex. Daartoe waren 52 stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig die 42,5 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigden. Het betreft hier een combinatie van de twee belangrijkste internetbanken van Nederland. Na de magere beursjaren 2002 en 2003 boekte BinckBank in 2004 weer een bescheiden nettowinst van 2,8 miljoen euro. De nettowinst is daarna aanzienlijk verder gestegen. In 2005 bedroeg deze 13,6 miljoen euro en het afgelopen boekjaar 2006 bleef er 24 miljoen euro onder de streep over. In de eerste helft van het lopende jaar kwam het winstcijfer uit op 13,8 miljoen euro, 23 procent meer dan over dezelfde periode vorig jaar. Inmiddels heeft BinckBank ongeveer 74.000 klanten.

Alex is zo mogelijk een nog groter succesverhaal. René Frijters en Peter Verhaar waren bij Labouchere ruim tien jaar geleden de “geestelijke vaders” van Alex. Begonnen met de VEB Bottom-Line bouwden zij daarna Alex uit tot een bredere internetbroker, die tevens diensten als vermogensbeheer en spaarrekeningen aanbood. Alex is vanaf 2003 in handen van de Rabobank, maar deze zag langzamerhand toch te veel overlap met haar eigen traditionele diensten en heeft uiteindelijk besloten om Alex in de etalage te zetten. Deze desinvestering levert de Rabobank nu een grote verkoopwinst op. Vier jaar geleden gekocht voor 50 miljoen euro en nu verkocht voor 390 miljoen euro.

BinckBank is iets kleiner dan Alex, maar wel iets winstgevender. Hun producten zijn gedeeltelijk dezelfde, maar daarnaast ook aanvullend. Alex richtte zich met 130.000 klanten op de meer vermogende belegger en bood meerdere bankdiensten. Zij behaalde in 2006 een winst van 24,7 miljoen euroBinckBank is erg enthousiast over de slag die zij nu heeft geslagen. De nieuwe combinatie komt in de top-5 van Europese internetbanken en de commerciële slagkracht wordt belangrijk groter. De synergievoordelen moeten vanaf 2010 18 tot 20 miljoen euro per jaar opleveren, dankzij lagere marketingkosten en lagere kosten van administratieve systemen. Daar komt nog een sterker liquiditeitenbeheer bovenop. De belastingvoordelen worden geschat op jaarlijks tien miljoen euro gedurende een periode van tien jaar, door geleidelijke afschrijving van de goodwill. De beschikbaar gestelde aandeelhouderscirculaire met informatie over Alex en de vooruitzichten voor de nieuwe combinatie was merkwaardig genoeg in het Engels opgesteld, met slechts een korte samenvatting in het Nederlands. De VEB vroeg naar belangstelling uit Angelsaksische hoek en van private equity partijen. President-commissaris Kees Scholtes had van dergelijke belangstelling geen enkele indicatie gekregen. Met de overname hebben de drie grootaandeelhouders – goed voor een belang van 39 procent – ingestemd. Met hen is onder geheimhouding reeds gesproken, wat natuurlijk kritiek van de VEB opleverde.

Frijters en Verhaar gaan niet mee over naar BinckBank. De commissarissen van BinckBank zien voor beide heren geen rol weggelegd in het bestuur van de combinatie. De NMa heeft inmiddels haar goedkeuring aan de transactie gegeven en ook de aandeelhouders gaven tijdens deze vergadering hun fiat. Het is de bedoeling dat de overname voor eind december is afgerond.