VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Sterke groei houdt aan

In een buitengewone aandeelhoudersvergadering stelde internetbroker Binck een interim-dividend betaalbaar op 2 november en bracht haar statuten in overeenstemming met de code-Tabaksblat. Tijdens de vergadering, die wegens verhindering van commissaris Kees Scholtes werd geleid door vice-voorzitter Charles Langereis, toonde de VEB zich verbaasd. Binck kent geen aandelen zonder stemrecht dan wel certificaten van aandeel en deelde mee geen intentie te hebben deze in de toekomst uit te geven. Maar de conceptstatuten bevatten artikelen die deze niet-bestaande situatie regelen. Het bestuur bleek niet beter te weten dan dat de code daartoe verplicht!

Bij aanvang van de vergadering ontvingen aandeelhouders een net gepubliceerd persbericht met een trading update. Bij een toename van het aantal klanten van 20.000 tot 30.000 sinds begin 2005 bleek het toevertrouwde vermogen te zijn toegenomen van 0,74 tot 1,34 miljard euro, ofwel van 37.000 tot 44.000 euro per klant. De gunstige ontwikkeling van de resultaten zet door. Volgend jaar wordt de publicatie van kwartaalcijfers hervat. Op 31 januari worden de definitieve cijfers over 2005 gepubliceerd.

De VEB wilde nog eens horen waarom Trading wordt gehandhaafd. Vergeleken met Retail – gestaag toenemende stroom provisies, gegenereerd door beleggers – vereist Trading meer mankracht, zijn de resultaten onvoorspelbaar en brengt de activiteit grotere risico’s mee: systeemfouten, verkeerde inschatting van marktontwikkelingen. Bestuursvoorzitter André Teeuw beaamde dat, maar lichtte toe dat er sterk gesaneerd is, dat risico’s op resterende trading-activiteiten beheersbaar zijn gemaakt en dat Trading ten opzichte van de sterk groeiende Retail relatief steeds minder risico veroorzaakt. De sterke groei van Retail wordt vooral bereikt met actieve marketing, die enkele miljoenen euro per jaar kost.

Wordt Binck overgenomen? Teeuw meldde dat er "wel eens" partijen langskwamen, maar dat Binck niet serieus is benaderd. De vraag is of het succes van Binck, dat de grootbanken klanten kost, een overname uitlokt, zoals met Alex gebeurd is.

Teeuw treedt op 1 januari terug omdat het herstel van Binck tot een winstgevend bedrijf minder tijd vergde dan voorzien werd. Teeuw wordt opgevolgd door financieel directeur Thierry Schaap, die sinds 2000 directeur van BinckBank is. Langereis beschreef Teeuw als de loods die voorkwam dat het bedrijf op de klippen liep en het in uitstekend vaarwater bracht. Teeuw blijft tot 1 mei 2007 adviseur van directie en raad van commissarissen.