VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog steeds zwaar weer

Op een zeer druk bezochte aandeelhoudersvergadering (er waren 56 stemgerechtigde aandeelhouders) werd de toon gezet door het slechte beursklimaat van de afgelopen jaren. Ook het teleurstellende negatieve resultaat had vele bezoekers getrokken om uitleg van de directie te vragen over het wel en wee van AOT in het recente verleden, maar zij waren ook zeer zeker nieuwsgierig of op korte termijn verbetering valt te verwachten. De reden dat de onderneming zich in zwaar bevindt heeft onder andere te maken met de problemen in de derivatenhandel, de sluiting van activiteiten in de Verenigde Staten, een grote reorganisatie door het hele bedrijf, waarvoor in het derde kwartaal van 2002 een eenmalige last is genomen, en de omschakeling naar de schermenhandel.
    

Zoals steeds meer gebruikelijk deed de directie geen voorspellingen en zeker met betrekking tot de financiële markten durfde directievoorzitter De Boer zich niet aan uitspraken te wagen.
    
In de lijn van de VEB werd door de notaris van de vennootschap een proces-verbaal van de vergadering opgemaakt, een pluspunt op het gebied van corporate governance.
    
De agenda werd vrij vlot doorlopen. Problemen rezen er echter, met name ook van de kant van de VEB, bij het punt kwartaalrapportage, aangezien president-commissaris Risseeuw eenvoudig het verzoek van de directie accepteerde om in de nabije toekomst geen kwartaalcijfers meer te tonen, doch slechts halfjaarcijfers. De redenen – moeilijk voorspelbare markten en dergelijke – werden in de vergadering niet als relevant ervaren. De commissarissen werd dan ook dringend verzocht een en ander in heroverweging te nemen. Zoals de vertegenwoordiger van de VEB ook verwoordde, is de aandeelhouder gebaat bij het meest recente nieuws bij ded vorming van een oordeel over zijn investering. Het is niet gepast om in juli of augustus pas iets te horen over investeringen in januari.
    
Tot slot werd besloten om de huidige accountant te handhaven. Hoewel er redenen zijn om nieuwe gezichten naar de cijfers te laten kijken, overheerste bij AOT de simpele en wellicht oer-Hollandse zienswijze dat je nu weet wat je hebt en dat de ervaring in het verleden goed was, nog afgezien van (zoals werd gemeld) het simpele feit dat nieuwe accountants veel geld kosten. Gezien de recente problematiek rond de diverse accountantsbureaus is het wellicht toch te overwegen om na zeventien jaar uit te kijken naar een andere accountant, al was het maar voor de zuiverheid en objectiviteit.
    
Helaas moesten wij vernemen dat directievoorzitter De Boer om persoonlijke redenen zal terugtreden.