VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De belegger komt terug, maar... wanneer?

Vierenvijftig aandeelhouders hadden de moeite genomen om naar Amsterdam te gaan en daar directeur S. de Boer te horen vertellen dat, gezien het grotere aantal verhandelde aandelen, maar tegen lagere koersen, de totale omzet op de Euronext met 2,1 procent gedaald was ten opzichte van 2000. De particuliere belegger heeft het laten afweten, de handel geschiedde tussen professionele partijen. De marges namen daardoor af en voor A.O.T. daalde het resultaat op de aandelenhandel van ruim 28 naar 13 miljoen euro. Indien de in-house matching door de banken (het in elkaar schuiven van in- en verkooporders) doorgang vindt, zal de aandelenhandel op de beurs nog geringer en zullen de marges nog kleiner worden. Vandaar dat A.O.T., samen met andere effectenkantoren, zich daar met hand en tand tegen verzet.

Bij de derivatenhandel daalde het resultaat met bijna 10 miljoen tot ruim 7 miljoen euro. Er was een lagere volatiliteit en marges werden smaller. Waren enkele jaren terug de marges in vele optieseries 25 cent of hoger, nu liggen vele marges op 5 of 10 cent. Voor A.O.T. is hier weinig of niets te verdienen.

Ondanks de stille markten kon bij de arbitrage een 600.000 euro hoger resultaat behaald worden tot 2 miljoen euro. De overige activiteiten, zoals de verhuizing naar de Vijzelstraat en de invoering van het nieuwe handelssysteem, zorgden voor een nadeel van 3 miljoen euro. Ook het feit dat de totale schermenhandel later wordt ingevoerd dan voorspeld, levert hogere kosten op. De handelaren moeten nog steeds op de vloer aanwezig zijn, terwijl hun bureau in de dealingroom leeg staat. Door al deze oorzaken daalde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van 46 naar 20 miljoen euro.

Als de geïntegreerde clearing op Euronext uiteindelijk tot stand is gekomen zullen de clearingkosten dalen en de short- en long-posities tegen elkaar weggestreept kunnen worden op de diverse Europese beurzen. Een substantieel deel van het vermogen komt hierdoor vrij en kan beter ingezet worden.

Binnenkort wordt een eigen kantoor in Parijs geopend waar gehandeld zal worden in Franse en Italiaanse aandelen en opties. A.O.T. wil geen animateursfunctie bekleden. Door de bedrijven worden geen of zeer kleine vergoedingen betaald, terwijl er risicovol steeds prijzen afgegeven moeten worden.

Het voorgestelde cashdividend van 22 cent leverde tijdens de vergadering nogal wat commotie op. Er werd gepleit voor een keuze-dividend en zelfs voor intrekking van het voorstel. Er werd een schriftelijke stemming over het voorstel gevraagd. Na een langdurige telling bleek ruim 98 procent van de aanwezige en uitgebrachte stemmen voor het voorstel te zijn en 1,5 procent tegen.

Over de toekomst werd niet veel gezegd. Alles hangt af van de terugkomst van de particuliere belegger en volgens de directie komt die wel terug, alleen het moment waarop blijft de grote vraag. Wel werd het afgelopen eerste kwartaal 2002 besproken. Door zeer moeilijke omstandigheden daalde het brutoresultaat tot 9,7 miljoen euro inclusief een bijzondere bate van 2,9 miljoen euro. Het nettoresultaat bedroeg slecht 0,6 miljoen euro, hetgeen per aandeel neerkomt op 2 cent. Ondanks enig koersherstel zette de daling van de handelsvolumes zich onverminderd voort. Ook de geringe, richtingloze, volatiliteit gaf geen of weinig reden tot handelen. Het wachten blijft op een algemeen economisch herstel én de terugkeer van de particuliere belegger.