VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Prachtig resultaat

Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering waren 57 stemgerechtigden aandeelhouders aanwezig om ruim 4,5 miljoen stemmen uit te brengen. Zij hoorden de directeur, de heer S. de Boer, een enthousiast verhaal houden over het jaar 2000, waarin het hoogste resultaat van de onderneming ooit werd behaald. Dit kwam door onder andere de veranderde strategie (handel in effecten en afgeleide producten), de beweeglijke beurs en de daardoor grote omzetten.

    


De nettowinst werd positief benvloed door de verkoop van een deel van de LSE-shares, waarvan de opbrengst de afschrijving op de hoekmanvergunning overtrof. De gezamenlijke hoeklieden hebben bij de beurs een claim van 125 miljoen euro neergelegd, waarvan AOT 30 procent vertegenwoordigt. Over enige weken worden over de stand van zaken betreffende deze claim berichten naar buiten gebracht. Door het verdwijnen van de hoekmanfunctie handelt AOT nu veel voor eigen rekening, waarbij de ingenomen posities in principe nog dezelfde dag worden weggewerkt.

    

In 2000 is een ander beloningssysteem ingevoerd. De vaste salarissen van de traders zijn verlaagd en hun winstdeling is verhoogd, vandaar dat de personeelskosten van 45,5 miljoen euro onder andere uit 32 miljoen euro winstdeling voor de traders bestond. Dit beloningssysteem schijnt in overeenstemming te zijn met de systemen die gehanteerd worden op de beurzen waarop AOT actief is. Aan de interne opleiding van nieuwe traders wordt veel aandacht en geld besteed waardoor het personeelsverloop tamelijk gering is.

    

AOT heeft in eigen beheer een elektronisch handelssysteem (TURTTLE) ontwikkeld. Dat systeem geeft het bedrijf een voorsprong op andere handelaren. Het werkt al goed op de Duitse optie- en effectenbeurs. Na definitieve oprichting van de Euronext wordt het systeem ook ingevoerd in Amsterdam, Brussel en Parijs.

    

Het dividendvoorstel van 50 eurocent kon bij enkele aanwezigen geen genade vinden. Zij wilden f een keuzedividend f een verhoging. De voorzitter, de heer Risseeuw, schorste de vergadering en de tegenstanders konden na de schorsing hun stembriefjes inleveren. Na telling waren bijna 1,4 miljoen stemmen tegen (29 procent van het aanwezige aantal) zodat het voorstel werd geaccepteerd.

    

Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de positie van AOT. Samenwerking met derden is nog niet haalbaar. Als voornaamste argument geldt, dat de overgang van de open outcry naar de schermenhandel nog geen juist resultatenplaatje oplevert maar dat na invoering van de Euronext en verdere bestudering een samenwerking in de toekomst niet is uitgesloten.

    

Gezien de grote onzekerheden betreffende de omzetten en volatiliteit op de beurzen waarop AOT handelt wordt geen uitspraak over de resultaten van 2001 gedaan. Het bruto handelsresultaat bedroeg in januari 2001 6,5 miljoen, in februari slechts 4 miljoen en in maart 8,5 miljoen euro. Sinds begin 2001 handelt AOT ook in Londen, Brussel en Parijs. In de komende maanden zullen de beurzen van Zweden, Finland en Zwitserland aan het rijtje worden toegevoegd. Lidmaatschap van de Borsa Italiana is al lang geleden aangevraagd, doch daarop is nog steeds geen antwoord gekomen. De komende omschakeling van vloer- naar schermenhandel zal in het begin kostenverhogend werken.