VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groeiambities blijven

Bestuursvoorzitter Harry Noy keek tevreden terug op 2007. De omzet steeg van 1,23 miljard in 2006 tot 1,51 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) bedroeg 107,2 miljoen euro tegenover 78,8 miljoen euro in 2006. De nettowinst steeg eveneens ruim, van 44,9 miljoen naar 54,9 miljoen euro. De omzetgroeidoelstelling, exclusief valuta-effecten, van 15 procent per jaar werd in 2007 duidelijk overtroffen: 26 procent, waarvan 16 procent autonoom en 10 procent door acquisities. Met een marge van 10,5 procent werd de concerndoelstelling van 10 procent eveneens overtroffen.

Op het overnamepad heeft Arcadis niet stilgezeten. Zo is juli 2007 het Amerikaanse architectenbureau RTKL overgenomen, actief op de gebouwenmarkt. Met ruim duizend werknemers en een omzet van 200 miljoen Amerikaanse dollars 10 procent van de omvang van Arcadis. Ondanks de huidige zwakke Amerikaanse economie en de valutaverliezen door de lage dollar blijft de markt daar voor Arcadis aantrekkelijk, vooral voor de divisie infrastructuur. Daar stijgt de naamsbekendheid van Arcadis verder onder meer door deelname aan schadeherstelprojecten na de orkaan Katrina in New Orleans, alsmede door bijdragen aan milieuopruimingswerkzaamheden voor het Amerikaanse leger.

De Verenigde Staten is nu ruimschoots de grootste van de vier regio’s waar Arcadis actief is. De omzet steeg daar in 2007 met 27 procent tot 656 miljoen euro. In Europa ziet Noy vooral goede groeimogelijkheden op de milieumarkt. In regio Nederland groeide de omzet met 16 procent naar 374 miljoen euro, in Europa, exclusief Nederland, met 23 procent tot 342 miljoen euro en in de rest van de wereld met 22 procent tot 138 miljoen euro. Bij de verdere internationale uitbouw wordt ook naar Azië gekeken, zoals naar India en China, waar geduld is vereist. Gezien de inmiddels bereikte internationale spreiding is het jaarverslag nu in het Engels verschenen, met een Nederlandse samenvatting. De voertaal op de aandeelhoudersvergadering bleef Nederlands.

Het eerste kwartaal van dit jaar heeft Arcadis de marges kunnen vasthouden, de omzet was met 400 miljoen euro 20 procent hoger dan een jaar eerder. Voor dit lopende jaar is Arcadis voorzichtig met uitspraken.De meeste agendapunten waren hamerstukken voor president-commissaris Rijnhard van Tets (oud-bestuurslid ABN Amro). Zo niet deze keer de statutenwijzigingen. De voorgestelde aandelensplitsing van 1:3 kreeg zonder meer instemming. Beslist anders lag het met de bedoeling om eventueel in te voeren wetswijzigingen te volgen, die het mogelijk maken dat aandeelhouders 3 procent van het aandelenkapitaal moeten hebben om agendapunten voor de vergadering aan te dragen in plaats van de nu geldende 1 procent. Dat stuitte ook hier op weerstand. De VEB had dat reeds eerder aan Arcadis kenbaar gemaakt en ging daar in deze vergadering verder op in. Er is geen aanleiding voor zo’n drempelverhoging, maar Arcadis wil toch de eventuele wettelijke verruiming bij voorbaat in de statuten hebben meegenomen. De stemming hierover leverde enige spannende ogenblikken wachttijd op, maar de benodigde driekwart meerderheid werd “met de hakken over de sloot” (ruim 75 procent) gehaald.