VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gepositioneerd voor groei

Ingenieursbureau Arcadis heeft het jaar 2006 met een recordwinst van 44,9 miljoen euro afgesloten en presteerde over de hele linie goed. Op basis van het eerste kwartaal 2007 is een verdere verbetering van de resultaten te verwachten. Voor alle drie marktsegmenten wordt ieder jaar de lat weer hoger gelegd en worden betere prestaties geleverd. Het streven is een autonome groei in milieu met 12 à 13 procent; in infrastructuur met 8 à 9 procent en in gebouwen 10 à 11 procent.

De milieusegment is onder invloed van de grote publieke aandacht voor milieu en klimaatverandering met een autonome groei van 12 procent in 2006 en van 14 procent in het eerste kwartaal 2007 een echte groeisegment voor Arcadis. Het begin 2007 verworven raamwerkcontract van 150 miljoen dollar voor hoogwaterbescherming in New Orleans illustreert dat Arcadis uitstekend is gepositioneerd in de groeiende markt voor watermanagement.

De integratie van de acquisities verloopt voorspoedig en vooral BBL en AYH hebben reeds een uitstekende bijdrage geleverd. Naast autonome groei worden voortdurend kleine acquisities gedaan om de positie van Arcadis zowel geografisch als in de drie marktsegmenten zoveel mogelijk te versterken. Volgens bestuursvoorzitter Harrie Noy zoekt Arcadis onder andere een partner in Noord-Italië en voor de langere termijn een partner in Azië met eensteunpunt in China. Voor een grote acquisitie is een leencapaciteit van 200 miljoen euro beschikbaar. Het streven is om de omzet in de Verenigde Staten door overname en autonome groei van 650 miljoen naar 1 miljard dollar te tillen en zo door te dringen tot de top tien van de sector. Noy zei dat het dollarrisico minimaal is door aan- en verkopen, behalve voor het nettoresultaat. In het eerste kwartaal 2007 was het valuta-effect 7 procent negatief, hetgeen aanzienlijk is te noemen.

Het voor de vergadering gepubliceerde persbericht meldde dat Arcadis de notering op Nasdaq zal beëindigen, wat vanaf 2008 een jaarlijkse kostenbesparing van 2 miljoen zal opleveren. In antwoord op vragen zei Noy dat uit onderzoek is gebleken dat het schrappen van deze notering acceptabel is voor Amerikaanse medewerkers en buitenlandse aandeelhouders. De strenge eisen voor interne controlesystemen onder de Amerikaanse Sarbanes-Oxleywet zijn hierdoor niet meer van toepassing. Deze controlesystemen, in 2006 ingevoerd voor 4 miljoen euro, zijn essentieel voor het beperken van risico’s en zullen op een minder bureaucratische wijze gehandhaafd blijven.

Voor de statutenwijziging om te voldoen aan de nieuwste regelgeving, zoals de wet elektronische communicatiemiddelen, was de vereiste drievierde meerderheid van het uitstaande aandelenkapitaal niet aanwezig. Op 5 juni 2007 zal een bijzondere vergadering gehouden worden om de statuten-wijziging definitief goed te keuren. De leidende taal voor de jaar- en kwartaalverslagen zal Engels zijn met een verkort verslag in het Nederlands. Hoewel enkelen graag het Nederlands als eerste taal zien, was het argument van kostenbesparing zo sterk dat de aandeelhouders akkoord gingen. Het Nederlands blijft de voertaal in de aandeelhoudersvergadering.