VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Uitstekende voorzichten

In de vergadering heerste een zeer goede stemming, want de aandeelhouders waren meer dan tevreden over de behaalde resultaten.

Ook het eerste kwartaal van 2006 werd zeer positief ingezet en de mededeling door bestuursvoorzitter Harrie Noy dat voor de rest van het jaar omzet en winst zullen toenemen, werd met veel enthousiasme ontvangen.

Arcadis is actief in infrastructuur, milieu en gebouwen. De netto-omzet nam met 11 procent toe (autonoom 5 procent) en tikte voor het eerst aan de magische grens van 1 miljard euro. De divisie milieu was met 33 procent de belangrijkste groeimarkt.

Door de acquisitie in het derde kwartaal van 2005 van het Amerikaanse Blasland, Bouck en Lee dringt Arcadis door tot de wereldtop-5 in de milieumarkt. De nettowinst steeg met 50 procent. De aanzienlijke margeverbetering, de acquisities en groei in alle marktsegmenten zijn de voornaamste data die omzet en winst op een hoger niveau getild hebben.

De solvabiliteit ligt beneden de 30 procent en op de vraag van de VEB of Arcadis dit wel voldoende vond, deelde cfo Ben van der Klift mee dat door toepassing van IFRS de balanstotalen hoger uitvallen en de solvabiliteitsratio daardoor lager uitkomt.

Volgens hem is de interestdekking van zeventien een betere maatstaf voor de solvabiliteit. De mogelijkheid om cumulatief financieringspreferente aandelen uit te geven komt in het licht van IFRS nogal vreemd over. Arcadis blijft echter aan deze mogelijkheid vasthouden.

Op de vraag of de doelstelling voor het rendement op geïnvesteerd vermogen (roic) van 15 procent niet eens naar boven bijgesteld moet worden, werd niet ingegaan. De laatste vier jaar ligt de roic al ruim boven dit percentage en aangezien roic een criterium is voor de variabele beloning wordt die beloning op de sloffen geïncasseerd.

Ook Arcadis reageert niet op de vraag naar de meetbare criteria voor de variabele beloning. Het bedrijf geeft als enige meetbare doelstelling het te lage roic-criterium van 15 procent. De VEB wilde weten wat de doelstelling is voor de winst per aandeel en waarop de niet-financiële doelstellingen betrekking hebben.

Hierop werd door Arcadis niet ingegaan. President-commissaris Rijnhard van Tets nam voor kennisgeving aan dat hij volgens de code-Tabaksblat geen voorzitter van de selectie- en honoreringscommissie kan zijn.

Onder normale omstandigheden moet ook het lopend jaar, zoals aangekondigd, hogere omzet en winst laten zien. Het Amerikaanse Blasland, Bouck en Lee zal voor het eerst voor een volledig boekjaar geconsolideerd worden en zal door de hogere marges en de verwachte synergievoordelen belangrijk aan de verbetering van de resultaten kunnen bijdragen.

Het herstel van de Nederlandse markt en de transitie naar managementdiensten in de divisie gebouwen zijn twee andere factoren die de verwachtingen voor 2006 positief kunnen beïnvloeden.

Wel is het zo dat een nog groter percentage van de totale omzet dan de huidige 41 procent in de Verenigde Staten gerealiseerd zal worden, waardoor de resultaten van Arcadis nog dollargevoeliger zijn.