VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Duurzaam werken aan groei

Een sterk eerste kwartaal 2005 en een stijgende beurskoers zijn de basis voor een plezierige aandeelhoudersvergadering, die uitstekend werd geleid door Rijnhard van Tets, voorzitter van de raad van commissarissen.

Ingenieursbureau Arcadis heeft zijn focus met name gericht op kwalitatief hoogwaardige en duurzame projecten. Volgens bestuursvoorzitter Harrie Noy zijn klantgericht werken en goed opgeleid personeel essentieel voor het succes van Arcadis.

De herstructurering in Nederland is voortvarend afgerond en na het afstoten van enkele niet-kernactiviteiten is Arcadis in drie marktsegmenten actief: milieu, infrastructuur en gebouwen. Het streven is een autonome groei in milieu met 8 tot 12 procent; in infrastructuur met 4 tot 6 procent en in gebouwen met 5 tot 10 procent.

Milieu, met 20 procent autonome groei in de Verenigde Staten, is de sterkste groeimarkt. In de Verenigde Staten is het GRiP-programma ontwikkeld voor het saneren van bodem- en grondwaterverontreiniging.

De opdrachtgever krijgt een vaste prijs, waarbij Arcadis voor ieder project een verzekering afsluit tegen de risico’s. Maar volgens Noy zijn er weinig risico’s op deze projecten door de grote ervaring van Arcadis. In het eerste kwartaal 2005 is onder het GRiP-programma in Polen de eerste Europese order afgesloten, ter waarde van 2 miljoen euro.

De omzet in infrastructuur is per saldo met 3 procent gestegen door acquisitie van Profil in Polen en een sterke groei in onder andere België en Spanje, tegen een autonome daling van 9 procent in Nederland door stagnatie van overheidsinvesteringen.

In het vierde kwartaal 2004 waren er tekenen van herstel voor infrastructurele projecten in Nederland en de Verenigde Staten. De omzet in gebouwen bedraagt 16 procent van het totaal. De marge is verbeterd en door acquisities stegen de bedrijfsopbrengsten met 21 procent voor dit marktsegment.

De directie is positief over de vooruitzichten voor 2005. Valuta-effecten blijven van invloed. Strategisch concentreert het bedrijf zich sinds medio 2000 op het uitbouwen van thuismarktposities in Europa en Noord- en Zuid-Amerika.

Eind 2004 is het bestuur gestart met een tweejaarlijkse evaluatie van deze strategie. Het lijkt erop dat Arcadis met deze strategie een verdere verbetering van de resultaten zal realiseren.

Het aantal leden van de raad van commissarissen is tijdelijk uitgebreid naar zeven, want George Nethercutt jr. werd benoemd met het oog op het aftreden van Webber in 2006. De VEB heeft tegen de uitgifte van cumulatief preferente aandelen door de raad van commissarissen gestemd.