VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Groei door acquisities en milieu

Voor Arcadis, een advies- en ingenieursbureau voor infrastructuur, was 2003 een moeilijk jaar. De marge daalde tot zes procent, het laagste cijfer in de afgelopen tien jaar. De doelstelling is een marge van acht procent.

De gevoeligheid van de winst voor valutaschommelingen is groot. Van de omzet komt 32 procent uit Noord- en Zuid-Amerika. Exclusief valuta-effecten groeiden de bedrijfsopbrengsten met tien procent conform de langetermijndoelstelling.

Deze groei was echter niet – zoals door Arcadis gewenst – voor de helft, maar bijna geheel te danken aan acquisities. Er werd ruim tien procent van de omzet bijgekocht in 2003.

Bestuursvoorzitter Harry Noy verwacht dat in de komende jaren de autonome groei weer de gewenste bijdrage van vijf procent aan het resultaat zal gaan leveren. De acquisities van de laatste twee jaar zullen hieraan in belangrijke mate bijdragen. In het afgelopen jaar hadden deze al een positief effect van tien procent op het bedrijfsresultaat. Verder handhaaft Arcadis de langetermijndoelstellingen. Wel wees Noy erop dat deze cijfers gelden exclusief valuta-effecten.

De cijfers over het eerste kwartaal 2004 bieden voor het behalen van de doelstelling wel enig perspectief. Op basis van ongewijzigde valutakoersen groeide de omzet met elf procent, vooral in de Verenigde Staten en Europa.

De acquisities uit 2003 leverden de belangrijkste bijdrage. Slechts één procent van de groei was autonoom. De marktomstandigheden in Nederland blijven, evenals in 2003, moeilijk.

De autonome omzet nam op de thuismarkt zelfs af met elf procent. Nadat vorig jaar de capaciteit is aangepast aan de verminderde vraag, zal dit jaar de overhead verder worden verminderd. Circa tachtig arbeidsplaatsen komen te vervallen. Hiervoor is een voorziening getroffen van 2,2 miljoen.

De operationele winst voor afschrijving van goodwill steeg met zestien procent. De milieudivisie blijft net als in 2003 de belangrijkste groeimarkt.

De raad van commissarissen is op zoek naar een derde lid voor de raad van bestuur. Gedacht wordt aan een niet-Nederlander. De corporate governance code zal bij de benoemingsvoorwaarden voor deze persoon worden gevolgd. Arcadis eerbiedigt voor de huidige bestuursleden de contracten, die niet geheel conform de code zijn.

De overige uitzonderingen op de code zijn volgens Arcadis gewenst, gezien de omvang van het bedrijf en de positie van de aandeelhouder Stichting Lovinklaan.