VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Valuta-effecten

Als er geen valuta-effecten waren geweest, was de operationele winst met elf procent toegenomen, aldus Harrie Noy, voorzitter van de raad van bestuur van Arcadis. Van deze winstgroei is zeven procent autonoom en vier procent toe te schrijven aan de acquisitie van FC International SA in Frankrijk. Met name de activiteiten in België, Spanje en Zuid-Amerika groeiden. De (rail)infrastructuurmarkt, 51 procent van de omzet, blijft wereldwijd sterk met een groei van elf procent. In de Verenigde Staten blijven de milieuactiviteiten groeien en wordt aandeel gewonnen. De milieudiensten maken nu 28 procent uit van de omzet. De sector gebouwen, 13 procent van de omzet, stagneerde en ook de resultaten bleven achter.

Negatief was de ontwikkeling bij de activiteit communications. De omzet daalde in de telecomsector en ook bij de Nederlandse vastgoedwaardering. Alleen het onderdeel GIS (geografische informatiesystemen) groeide sterk en maakt nu tweederde uit van de omzet van communications. Bij de vastgoedwaardering is een reorganisatie doorgevoerd, die dit onderdeel minder gevoelig moet maken voor het cyclische karakter van deze markt.

Veel aandacht was er voor de cijfers van het eerste kwartaal 2003. De operationele winst en de winst per aandeel bleef gelijk ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat daalde echter met tien procent. Hiervan was negen procent een gevolg van valuta-effecten. De positieve bijdrage van zeven procent uit acquisities werd tenietgedaan door een daling van acht procent bij de autonome activiteiten. De oorzaken lagen in Nederland, vanwege druk op de marges en een stijging van de pensioenlasten, en in Brazilië, waar door de regeringswisseling vertraging optrad in de opdrachtverlening. Op een vraag over het valutarisico werd geantwoord dat het translatierisico niet wordt afgedekt.

Aan de vergadering werden, gezien de huidige economische vooruitzichten, gedeeltelijk nieuwe financiële doelstellingen gepresenteerd. Voor de omzet geldt nu een gemiddelde jaarlijkse groei van tien procent of meer, waarvan de helft autonoom (was tien procent autonoom).Voor de winst per aandeel wordt gemiddeld tien procent of meer als doel gesteld (was tien procent autonoom en vijftien procent inclusief acquisities). Nieuw is een rendementseis op geïnvesteerd vermogen van vijftien procent of meer. Ongewijzigd blijft het doel voor de operationele marge, namelijk acht procent, te bereiken in 2005. In 2002 bedroeg deze marge 7,4 procent. Alle doelstellingen zijn exclusief valuta-effecten.

De statutenwijziging werd wel behandeld, maar niet in stemming gebracht, omdat het quorum niet aanwezig was. Daarom is er een extra vergadering op 5 juni 2003. De statutenwijziging betreft het afschaffen van het structuurregime. Helaas brengt de wijziging niet de zeggenschap terug bij de aandeelhouder. Zo houdt de raad van commissarissen de bevoegdheid bij benoemingen een bindende voordracht op te maken. Alleen met een hoge gekwalificeerde meerderheid kan de aandeelhoudersvergadering hiervan afwijken. Gezien de gemiddelde opkomst blijft het benoemingsrecht hierdoor een lege dop.