VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het gras is groener dan bij de buurman

Mooi weer tijdens de vergadering, mooi weer bij Arcadis.
Na de opening door de heer Van Leeuwen, voorzitter van de raad van commissarissen, waarin hij aangeeft dat komende periode veel aandacht besteed zal worden aan de strategische doelstellingen en het acquisitiebeleid krijgt de heer Noy, voorzitter van de raad van bestuur het woord.

Allereerst gaat de heer Noy in op de recente berichten over eventuele betrokkenheid van Arcadis bij de ‘bouwfraude’ en over een vermeende dubbelrol bij de bouw van het stadion Gelredome. In beide gevallen is bij intern onderzoek geen sprake van illegale praktijken gebleken en Arcadis zal verder aan elk extern onderzoek met een gerust hart actief meewerken. De heer Noy is zeer tevreden over de behaalde resultaten in het verstreken boekjaar. Saillante details waren dat Arcadis zich de komende periode zeer actief zal richten op acquisitiemogelijkheden (grote oorlogskas, te groot volgens enkele aandeelhouders) en op de problemen in de telecommarkt. Men had hier veel van verwacht. De werkelijkheid is anders. Men heeft tegenwoordig een ‘peergroup’ samengesteld van vergelijkbare bedrijven waaruit, zoals de cijfers lieten zien, Arcadis goed tevoorschijn komt. Het eigen gras is dit keer groener dan dat van de buurman.

De GRIP-aanpak (Guaranteed Remediation Insurance Program) werkt. Opdrachtgevers worden, via door Arcadis afgesloten verzekeringen, gevrijwaard van kostenoverschrijdingen.
Op een vraag van de VEB bleek dat er nog geen noodzaak is geweest te claimen op deze verzekering. De verhouding met de verzekeraar is dan ook uitstekend.
De angst van de vergadering dat de inkomsten uit WOZ-activiteiten onder druk zouden komen te staan (politieke manoeuvres) werd enigszins weggenomen doordat naast de eventuele afschaffing van de onroerendezaakheffing nog altijd twee disciplines dit instrument blijven hanteren te weten inspecteur van de inkomstenbelasting en de waterschappen; taxatie blijft dus noodzakelijk (dus omzet).
Gezien de behaalde resultaten hoopte de vergadering op een nog wat hoger dividend. Het voorstel (0,44 euro) blijft echter ongewijzigd.
Arcadis is inmiddels aangemeld bij Euronext Prime. Men verwacht mede hierdoor een wat grotere volatiliteit van het aandeel.

Grootaandeelhouder Stichting Lovinklaan (thans 31 procent) gaat een groot gedeelte van haar bezit met korting aan de medewerkers van Arcadis verkopen. Men verwacht een grotere betrokkenheid van het personeel. Tevens zal door de vermeerdering van de free float van het aandelenpakket de verhandelbaarheid en de volatiliteit toenemen. Stichting Lovinklaan is destijds ontstaan bij de doorstart van het gezonde gedeelte van de toenmalige failliete Heide Mij.

Helaas was er onvoldoende quorum op de vergadering om de statutenwijzigingen in stemming te brengen. Een aantal vragen van de VEB (mogelijk disproportioneel stemrecht bij de emissie van preferente aandelen en het recht van de aandeelhouders om niet alleen bij bezit van 1 procent van het geplaatste kapitaal, maar ook bij vertegenwoordiging van minimaal 250.000 euro, punten op de agenda te mogen plaatsen) is door de raad van bestuur doorgeschoven naar de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 5 juni 2002.