VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Toename free-float

De voorzitter van de raad van commissarissen David Luteijn stond in de jaarvergadering van Arcadis stil bij het overlijden van oud-bestuursvoorzitter Frans Luttmer. Vorig jaar trad hij af en hij overleed begin dit jaar op 58-jarige leeftijd.

    

Bestuursvoorzitter Harry Noy mocht de ongeveer dertig aandeelhouders uitleggen waarom hij zijn winstverwachting onopvallend had bijgesteld van ten minste 10 procent naar circa 10 procent. Slechts een nuanceverschil, maar het bleef voor de VEB niet onopgemerkt. De winstbijstelling had vooral te maken met het feit dat het aantal bezwaarschriften van de WOZ (huizentaxaties) beduidend geringer was dan verwacht. De overname Enerconsult in Brazili en de aanhoudende vraag naar infrastructuur en milieu in de V.S. compenseren dit onvoldoende.

De strategische herorintatie begint overigens verassend snel zijn vruchten af te werpen getuige de goede cijfers die Arcadis de aandeelhouders kon voorschotelen. De nettowinst steeg met 18 procent naar ruim 20 miljoen euro. In afwijking van voorgaande jaren zal het dividend geheel in contanten ter beschikking worden gesteld. 

Ondanks de stijging van de beurskoers in het afgelopen jaar is Noy nog lang niet tevreden over de beurswaardering die Arcadis van beleggers krijgt. De lage waardering heeft onder meer te maken met de geringe free float. Het bestuur is daarom in onderhandeling met grootaandeelhouder KNHM om een pakket van 12 procent op de markt te brengen. Ruim 31 procent is in handen van een andere grootaandeelhouder, de stichting Lovinklaan. In verband met een te introduceren aandelenparticipatieplan zullen deze aandelen met een discount aan personeelsleden worden verkocht zodat de verhandelbaarheid van het aandeel Arcadis substantieel zal toenemen. Daarnaast werd ook nog eens toestemming gevraagd voor een Incentive optieplan. Het gaat om 2,5 miljoen (10 procent) aandelen in 5 jaar. Een behoorlijke verwatering, voldoende aanleiding voor de VEB om tegen te stemmen, te meer omdat het bestuur niet van plan is eigen aandelen in te kopen. De voorzitter van de raad van commissarissen Luteijn trad volgens rooster af en stelde zich niet herkiesbaar. Commissaris Luuk van Leeuwen werd tot voorzitter benoemd. 

In Europa behoort Arcadis inmiddels tot de top 3 en in de wereld tot de top 9. Het bestuur staat desondanks niet negatief tegenover een fusie of overname.