VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gemankeerde vergadering

Een trieste dag in de geschiedenis van ASM International als beursfonds, de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van de chipmachinemaker op 21 mei in Soestduinen.
De avond ervoor had de Ondernemingskamer (OK) bepaald dat de ingrijpende voorstellen van de Britse belegger Hermes niet in stemming konden worden gebracht. De OK deed een voorlopige uitspraak in een procedure die was aangespannen naar aanleiding van het inroepen van een beschermingsconstructie door de Stichting Continuïteit ASMI.

De polderoplossing van Willems cs komt erop neer dat de situatie een maand bevroren wordt, gedurende welke periode de strijdende partijen een laatste poging moeten doen om er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan doet de OK alsnog een definitieve uitspraak over de geldigheid van de beschermingsconstructie en moet ASMI uiterlijk op 16 juli een buitengewone aandeelhoudersvergadering organiseren. Het betekende dat de ava niet haar gewone beloop kon hebben en aandeelhouders niet van hun rechten gebruik konden maken.

Dat was al erg genoeg, maar het werd nog erger. De interventie van de OK deed er niets aan af dat de preferente aandelen ondertussen wel waren uitgegeven aan de Stichting (althans, totdat de OK mogelijk later oordeelt dat het anders is). Tot verbazing en ontzetting van de VEB maakte de Stichting op de ava uitgebreid gebruik van het op deze manier (zeer goedkoop) verkregen stemrecht. Hoewel de beschermingsprefs specifiek met het oog op de voorstellen van Hermes (kort gezegd vervanging van de top) waren ingeroepen, stemde de Stichting met haar bijna 30 procent bij vrijwel ieder agendapunt. Volgens Stichtingsvoorzitter Michael van Galen deed de Stichting dit in verband met haar doelstelling, het waarborgen van de continuïteit en identiteit van ASMI. Dit strekte zich blijkbaar uit tot de herbenoeming van de accountant.

De Stichting creëerde hiermee het risico dat de op deze manier tot stand gekomen besluiten ongeldig blijken te zijn als de OK in een later stadium oordeelt dat de aandelen niet op rechtsgeldige wijze zijn verkregen (een argument van Hermes en haar kompaan Fursa). Bovendien, en in de ogen van de VEB erger, was dit een onnodige provocatie aan het adres van alle ‘echte’ aandeelhouders die het volle pond voor hun aandelen hebben betaald en nu voor spek en bonen naar het landelijk gelegen Soestduinen bleken te zijn afgereisd. Als protest tegen deze gang van zaken onthield de VEB zich van stemming bij iedere stemming waar de Stichting aan deelnam.
De Stichting hield zich in bij de decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, met als (op zich terecht) argument dat zij in 2007 nog geen aandeelhouder was. Prompt werd de raad van bestuur decharge onthouden.

Overigens liet ook Hermes een steek vallen door de leden van het door haar voorgestelde ‘dream team’ thuis te laten. Weliswaar hebben de meeste institutionele beleggers de kans gehad kennis te maken met beoogd ceo Farhad Moghadam en zijn metgezellen, dat geldt niet voor de particuliere aandeelhouders die toch moeilijk op basis van slechts een cv iemand de sleutels van de bestuurskamer kunnen geven. Hermes zegde toe deze omissie goed te maken op de bava in juli. Als die er komt.