VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Del Prado met pensioen

President-commissaris Paul van de Hoek opent de vergadering met een belangrijk persbericht. ASM International (ASMI) wil Chuck del Prado (46) per 1 maart 2008 benoemen tot nieuwe bestuursvoorzitter. Chuck treed daarmee in de voetsporen van zijn vader en huidige bestuursvoorzitter Arthur del Prado, die met pensioen zal gaan. De visionaire grondlegger van ASMI blijft echter wel aan als adviseur van het bedrijf.

Of Del Prado ook commissaris wordt wilde de voorzitter niet zeggen. Arthur Del Prado is al president en ceo van ASMI sinds hij het bedrijf in 1968 oprichtte. Ook richtte hij in 1984 ASML op in een joint venture met Philips. Uit een melding in het kader van de Wet Melding Zeggenschap (WMZ) van november 2006 blijkt dat hij een belang heeft van 22,11 procent in ASMI. Chuck del Prado is sinds 2001 verbonden aan ASMI en sinds 2003 president en general manager van ASM America.

De gemoedelijke vergadering van dit jaar leek niet op die van vorig jaar toen grootaandeelhouder Mellon pleitte voor een opsplitsing van de front-end- en de back-endactiviteiten. Door het grote aandelenbelang van de bestuursvoorzitter zelf was de stemming daarover echter niet meer dan een formaliteit. In 2006 boekte front-end voor het eerst sinds na vele jaren weer winst. Bovendien werden de winsten van de back-endactiviteiten niet meer in het voorheen verlieslatende front-end gepompt. Deze feiten plus de open communicatie van het bedrijf hebben er kennelijk toe geleid dat de druk van de ketel is. Mellon was helaas niet op de vergadering. De voorzitter stelde vast dat Mellon zijn aandelenbelang in ASMI wel enigszins heeft uitgebreid.

Aandeelhouders voor en achter de tafel waren het vandaag roerend met elkaar eens. Bijvoorbeeld over het feit dat de beurskoers, ondanks de fraaie stijging van de afgelopen maanden fors achterblijft bij vergelijkbare bedrijven. Volgens Del Prado is dit een kwestie van geduld. Zodra de front-end-activiteiten structureel zullen bijdragen aan de winstgevendheid van ASMI, zal dat worden ingelopen. Hier is duidelijk een eerste stap gezet. De verwachtingen voor front-end en de synergie-voordelen tussen beide activiteiten worden door het bestuur al jaren positiever ingeschat dan door de beleggers. Niet alles lukt bij een complexe technologische onderneming als ASMI. Zo geeft Del Prado bijvoorbeeld ruiterlijk toe dat hij foute investering-beslissingen heeft genomen inzake NUTool. Hopelijk zal Chuck del Prado dezelfde openheid als zijn vader tonen in de komende jaren.