VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders gesust

De rollen leken even omgedraaid in de buitengewone vergadering waarin de stemming over splitsing van ASMI centraal stond. Verzekerd van de steun van een meerderheid in de vergadering richtten bestuursvoorzitter Arthur Del Prado en president-commissaris Paul van den Hoek zich in felle bewoordingen tot Mellon. Deze aandeelhouder wil dat ASMI wordt gesplitst omdat daardoor meer waarde wordt gecreëerd voor aandeelhouders. Die rekensom is inderdaad snel te maken.
 

ASMI bestaat uit twee onderdelen. Front-end produceert machines voor het aanbrengen van materialen op wafers. De zogeheten back-endactiviteiten bestaan uit een deelneming van 54 procent in ASM PT, dat machines bouwt voor de assemblage en verpakking van chips. ASM PT is genoteerd op de beurs van Hongkong. De waarde van het belang in ASM PT overstijgt al enige tijd de beurswaarde van ASMI als geheel. Dat betekent dat de front-end op dit moment negatief wordt gewaardeerd. Een splitsing ligt dan voor de hand. Volgens Mellon is er bovendien geen enkele synergie tussen de bedrijfsonderdelen. Volgens ASMI wordt die synergie in de toekomst belangrijk.
Bestuursvoorzitter Del Prado gelooft heilig in het samensmelten van beide productieprocessen. Als dat ervan komt, kan ASMI als enige snel aan klanten geïntegreerde oplossingen bieden omdat zij als enige speler al jaren betrokken is bij beide specialismen, zo redeneert Del Prado. Kennelijk toch niet helemaal zeker van een positieve uitkomst van de stemming over de splitsing deed ASMI op 27 november, kort voor de vergadering, een handreiking. De dividenden die ASMI ontvangt van ASM PT zullen in de nabije toekomst niet meer worden gebruikt voor ASMI front-end. Zij zullen worden aangewend voor onder meer inkoop van aandelen en/of het terugdringen van de schuld en/of contante dividenduitkering. Met deze toezegging verzekerde ASMI zich van de steun van aandeelhouder Hermes, die circa 10 procent vertegenwoordigt, om daarmee een debacle te voorkomen.

Met het verlies in zicht deed Mellon in de vergadering een laatste poging om het splitsingsvoorstel niet in stemming te brengen. Daarvan wilde ASMI echter niet horen. Gezien de verhoudingen begrijpelijk, maar het formele argument was dat het splitsingsvoorstel dan te lang als een zwaard van Damocles boven de markt zou hangen. De VEB gaf in de vergadering aan op dit moment geen voorstander te zijn van een splitsing. De toezegging dat dividenden ten gunste van beleggers zullen worden aangewend is voor de VEB een positieve stap, waarbij wel is aangedrongen op spoedige opheldering over de invulling van het dividendbeleid. Verder heeft het bestuur aangegeven open te zullen staan voor een hernieuwde, open discussie over de toekomst van het bedrijf als zou blijken dat de gestelde doelen niet kunnen worden gehaald en de verwachte synergie uitblijft.

Ondanks de handreiking ten aanzien van de dividenden is van een actief beleid om het vertrouwen van beleggers te herstellen geen sprake. Van de eerdere toezegging in de jaarvergadering in mei om de benoemings- en de ontslagprocedures voor bestuurders en commissarissen in lijn met de code-Tabaksblat te brengen is afgeweken. Dat betekent onder meer dat benoeming van een kandidaat die niet door de commissarissen is voorgedragen, een meerderheid vereist die tenminste de helft van de uitstaande aandelen vertegenwoordigt. De code stelt hieraan de veel lagere grens van eenderde en bepaalt bovendien dat indien die grens niet wordt gehaald, een tweede vergadering moet worden gehouden, waarbij die grens komt te vervallen.

Het werd een welles nietes spelletje in de vergadering. Van den Hoek ontkende het zo bedoeld te hebben en ging fel in discussie. Deze emotie geeft precies aan waar de pijn zit. Van den Hoek is geen onafhankelijke commissaris. Van den Hoek is al 25 jaar commissaris bij ASMI en heeft bovendien een hoeveelheid commissariaten die de grens van de code-Tabakblat overstijgt. Bovendien is hij verbonden aan het advocatenkantoor Stibbe, hetzelfde kantoor waar de in de vergadering aanwezige notaris en advocaat van ASMI werkzaam zijn. Dat hij in de discussie over de code het woord gaf aan zijn collega-advocaat maakte dan ook geen enkele indruk. Als ASMI serieus het vertrouwen van aandeelhouders wil herstellen lijkt zij er verstandig aan te doen deze route zonder Van den Hoek te bewandelen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net