VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Gezelschapsspelletjes spelen

Het afgelopen boekjaar sloot ASM International (ASMI) af met een verlies van 37 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van de langste en zwaarste recessie binnen de chipindustrie. In 2001 ondervond ASMI ook al de last van de neergang binnen de industrie, maar kon zij nog een winst realiseren door de orders die in topjaar 2000 waren afgesloten en in 2001 werden geleverd. De back-end activiteiten die ondergebracht zijn in 54 procent dochter ASM PT, hebben voor de vijfentwintigste jaar in successie winst gerealiseerd.

Vergelijking van de cumulatieve resultaten over de laatste vijf jaar van de back-end activiteiten met die van de belangrijkste concurrenten, leidt tot de conclusie dat ASMI veruit het beste presteert. Dit kan van de front-end activiteiten niet gesteld worden. In 2002 zorgden deze activiteiten ervoor dat ASMI in de rode cijfers belandde. Daarmee werd opnieuw duidelijk dat ASM PT de front-end activiteiten sponsort. Om de winstgevendheid van de front-end activiteiten terug te krijgen, heeft Haijo Pietersma de opdracht gekregen kostenreducties bij deze activiteiten door te voeren. Pietersma is sinds september 2002 werkzaam bij ASMI en is tijdens deze vergadering benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij is de beoogde opvolger van de huidige bestuursvoorzitter en oprichter Arthur del Prado die medio 2004 met pensioen zal gaan.

Voor het lopend boekjaar durven Del Prado en CFO Robert de Bakker geen voorspelling te doen. Ook aan doelstellingen voor de komende jaren durven de heren zich niet te wagen. Dat is opmerkelijk, aangezien deze wel geformuleerd moeten zijn. Al is het alleen maar om de gemaakte kosten van onderzoek en ontwikkeling terug te verdienen. Daarnaast heeft ASMI een optieplan. Toekenning van opties geschiedt op basis van gerealiseerde doelstellingen. Opmerkelijk is dat Del Prado in zijn presentatie stilstond bij de marktomvang over twee jaar. Die blijkt volgens een extern onderzoeksbureau te verdubbelen vergeleken met 2002. Ook op basis van deze schattingen durft het bestuur geen doelstellingen te formuleren. President commissaris Paul van den Hoek noemde de vragen over doelstellingen dan ook een gezelschapsspel waarvan hij het nut niet van zag.

Een ander gezelschapsspel bij ASMI is de vraag naar het aandelenbezit bij bestuur en commissarissen. In het Nederlandse jaarverslag staat dit niet vermeld, maar in het jaarverslag zoals gedeponeerd bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC staat vermeld dat Del Prado 33,9 procent van de aandelen ASMI heeft. In hetzelfde verslag staat ook dat president commissaris Paul van den Hoek en bestuurders Robert de Bakker en Patrick Lam See Pong ieder minder dan één procent van de aandelen ASMI bezitten.

Het laatste gezelschapsspel heet emissiemachtiging. ASMI vraagt een emissiemachtiging van achttien maanden, zowaar niets bijzonders. Maar de machtiging behelst het gehele nog niet geplaatste aandelenkapitaal. Bij toepassing van deze machtiging leidt dat tot een verwatering van vijftig procent voor de gewone aandeelhouders. De VEB heeft als standpunt dat deze machtiging niet meer dan tien procent mag bedragen en in geval van overnames nog eens tien procent. Bij een grotere emissie gaat het om een significante verandering van de vennootschap en daarvoor dienen de aandeelhouders te worden geraadpleegd. Op dat ogenblik kan ook gevraagd worden om een uitgebreidere emissiemachtiging. Vorig jaar beval Van den Hoek de VEB aan deze, in zijn ogen rigide, opstelling te heroverwegen. Dit jaar kon hij de VEB mede delen dat zij succes boekt. Vorig jaar was meer dan vijftien procent tegen dit voorstel, terwijl dit jaar al bijna een kwart van de aanwezigen tegen het voorstel van de vennootschap stemde.