VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vertrouwen in de toekomst

Technisch weer, (voor de kenners: liever geen werk maar terrasje en biertje!). Ook de vergadering was als vanouds een technische aangelegenheid.
Ondanks de wat sombere cijfers, zoals hierboven geschetst is het bedrijf, bij monde van de voorzitter van de raad van bestuur, de heer A.H. del Prado, optimistisch over de toekomst.
Op vele gebieden is ASMI marktleider, dan wel een top 5-deelnemer.
Het jaar 2000 was ongekend goed en mag geen benchemark zijn voor de daaropvolgende jaren. Het eerste kwartaal van 2001 was overigens goed en heeft de terugval in het hele jaar nog enigszins acceptabel kunnen houden; dit in tegenstelling tot vele branchegenoten.

Wetende hoe belangrijk innovaties zijn, is het bedrijf toch blijven investeren in deze moeilijke tijden. Naast de technische investeringen is ook geïnvesteerd in logistieke zaken, zoals centra in Japan, VS en Almere.
Het bedrijf ziet ASMI, maar ook de hele markt, langzaam uit het dal klimmen. Eerste kwartaal 2002 ligt op schema.
Op vragen uit de vergadering over het aandelenbezit bleek dat naast de heer Del Prado zelf (grootaandeelhouder), het management op dit moment 31 procent van het aandelenkapitaal bezit.

In vervolg op vragen uit de vorige jaarvergadering werd nu wat meer duidelijkheid geschetst wat betreft de positie van de heer Del Prado. De voorzitter van de raad van commissarissen gaf over de opvolging van de voorzitter van het bestuur aan dat binnen drie maanden klaarheid gegeven zal worden, iets waar de aandeelhouders uiteraard, gezien de betrokkenheid en kwaliteiten van de heer Del Prado, zeer bij gebaat zijn. De vergadering wacht in spanning af.

Op een vraag van de vertegenwoordiger van de VEB over het artikel in Het Financieele Dagblad met betrekking tot de voorkeurspositie van Applied Materials kon de voorzitter van de raad van commissarissen kort zijn. Het artikel is gerectificeerd in Het Financieele Dagblad (waar overigens?) en de aandeelhouders van ASMI zullen bij overname van patenten nooit benadeeld worden. Bij een bod mag, zolang ASMI gebruikmaakt van licenties van Applied Materials, dit bedrijf een beter (hoger) bod doen; iets waar aandeelhouders dus nooit slechter van zullen worden.

Uiteraard was de VEB weer alert op de wens van het bedrijf tot ongebreidelde uitgifte van nieuwe aandelen. Wederom werd benadrukt dat de noodzaak om dit soort zaken op voorhand te regelen als niet relevant werd ervaren. Mocht er noodzaak zijn, zo verwoordde de VEB, tot uitgifte van nieuwe aandelen dan is de aandeelhoudersvergadering het gremium om zich naartoe te wenden voor een akkoord (met uitleg) hieromtrent. Een maximum op voorhand van 10 procent en nog eens 10 procent bij bijvoorbeeld overname lijkt de VEB meer dan voldoende.