VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beurskomeet

Gedurende de afgelopen 5 maanden was ASMI wederom het best presterende beursfonds van het Damrak. De recente koersstijging heeft volgens bestuursvoorzitter dhr. A.H. del Prado te maken met de belangrijke positie die ASMI verworven heeft bij zijn klanten Intel en IBM.

    


ASMI ontwerpt, fabriceert en verkoopt apparatuur en oplossingen om halfgeleiders te produceren. Het bedrijf heeft ook in 2000 zijn technologisch leiderschap en financile positie versterkt. De omzet nam toe met 126 procent. De winst van 94 miljoen euro, verachtvoudigde en wordt geheel toegevoegd aan de algemene reserve.ASM Pacific Technologie dat de back end activiteiten vertegenwoordigt en waarin ASMI een belang heeft van 55 procent, heeft een belangrijke bijdrage (81 procent) aan de winst geleverd. ASMPT is nu het meest winstgevende bedrijf ter wereld in de sector en de op n na grootste leverancier van back end apparatuur. ASMI zal zijn belang hierin eerder vergroten dan terugbrengen. Het strategisch doel is nu om de front end activiteiten te versterken. In tegenstelling tot ASMI publiceert ASMPT nog geen kwartaalcijfers. De VEB verzocht dit gelijk te trekken. Het bestuur neemt dit in overweging.

    

Voorzitter-commissaris Van den Hoek is al 20 jaar commissaris bij ASMI en trad statutair af. Hij stelde zich onmiddellijk herkiesbaar. De VEB onthield zich van stemming omdat een te lange zittingsduur, volgens de VEB in het algemeen niet tot een scherper toezicht zal leiden. Van den Hoek  die zich dit standpunt kon voorstellen  gaf aan dat zijn werk nog niet af was. Hij wil graag samen met de nog uiterst energiek ogende Arthur Del Prado (70) op zoek gaan naar de juiste opvolger als bestuursvoorzitter. De VEB stemde tegen de uitgifte van alle uitstaande aandelen door het bestuur en tegen de het nieuwe optieplan waar 4 miljoen nieuwe aandelen (8 procent) worden uitgeven. De hierdoor ontstane druk op de winst per aandeel kon de overige 25 aandeelhouders niet verleiden de VEB te volgen. Het bestuur zou de suggestie van de VEB om hiervoor eigen aandelen in te kopen zorgvuldig overwegen.

    

De algemene situatie in de chipsector is zorgwekkend. Deze cyclus zal naar verwachting op zijn vroegst in 2002 weer enig herstel kunnen laten zien. Ondanks dat de positie van ASMI beter is dan die van de gehele industrie, verwacht Del Prado bij ASMPT een teruggang in de back end activiteiten van ongeveer 35 procent in het lopende jaar.