VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Prachtig resultaat in upcycle

ASML had alle reden om trots te zijn op het afgesloten boekjaar. De omzet steeg met 42 procent, terwijl de nettowinst zelfs verdubbelde. De orderportefeuille is goed gevuld, het kasgeld moet de onderneming bijna de oren uitkomen en de langetermijnvooruitzichten zijn – door de cyclus heen – uitstekend. De onderneming heeft ruim voldoende kasgeld als veiligheidsbuffer voor slechte tijden en ten behoeve van extra werkkapitaal als het juist heel goed gaat. Het overtollige deel wordt gebruikt voor kleinere overnames en aandeleninkoop, wat de winst per aandeel zal doen stijgen.

Toch waren niet alle aandeelhouders tevreden, want de aandelenkoers noteert nog ruim onder het niveau van 2000. ASML keert geen dividend uit, maar dat beleid zal volgend jaar op de agenda komen. Zeker gezien het huidige kasstroomgenererende vermogen, zullen aandeelhouders de diverse alternatieven – aandeleninkoop, stockdividend, contant dividend, overnames, cash als reserve – moeten kunnen afwegen. Veel details van de recente overname van Brion wilde bestuursvoorzitter Eric Meurice nog niet geven; aan het eind van het jaar zal het businessplan worden gepresenteerd. De VEB pleitte in ieder geval voor meer transparantie bij toekomstige overnames.

ASML streeft naar een omzet van 5 miljard euro in 2010, een toename met 39 procent ten opzichte van 2006, wat overeenkomt met 8 tot 9 procent per jaar. De VEB hield Meurice voor dat dit aan de voorzichtige kant is, als de ambities en het optimisme tijdens de jaarvergadering serieus kunnen worden genomen. De totale markt zou rond de 8 procent per jaar toenemen. Bovendien zou ASML zo veel technologische voorsprong hebben op de concurrentie, dat ze het marktaandeel nog verder denkt te kunnen verhogen van 61 naar 70 tot 80 procent. Het feit dat de onderneming zo dominant is, stelt haar in staat om veel meer in R&D te investeren, wat de technologische voorsprong alleen maar verder zal vergroten. Bovendien gaat ASML zich ook in aanverwante markten – software (Brion) en process controls – begeven, die samen half zo groot zijn als de traditionele markt die de onderneming tot nu toe bedient. Hoewel het langer zal duren dan enkele jaren alvorens ASML ook in deze aanverwante markten bepalend is, is de 5 miljard euro omzet voor 2010 dus minder ambitieus dan het klinkt. De impact op de winst per aandeel zal zelfs nog sterker zijn, nog afgezien van de grootschalige aandeleninkoop. De marges zullen volgens Meurice verder stijgen, dankzij een toename van de gemiddelde prijs van nieuwe machines, veroorzaakt door het prijsopdrijvende effect van de hogere complexiteit. ASML verwacht dat met een toename van 10 procent in algemene kosten, de omzetgroei in de komende jaren goed kan worden afgedekt.

Volgens ASML is het risicoprofiel veel lager dan vroeger en zal het bedrijf zelfs in een neergaande fase een gemiddelde operationele winst van 10 tot 15 procent halen. Mocht dat inderdaad lukken, dan kunnen de toekomstige winsten van ASML met een lagere risicovoet worden verdisconteerd, waardoor de beurskoers structureel op een hoger niveau kan komen.