VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vuursteen mist kans

Fabrikant van navigatieapparatuur TomTom hield een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) om een nieuwe bestuurder en commissaris te benoemen en om de statuten te wijzigen. Op het eerste gezicht weinig spectaculaire zaken.

Interessanter was natuurlijk om te horen hoe het TomTom nu operationeel vergaat na de grote overname van TeleAtlas van december 2007 die TomTom zwaar op de maag lijkt te vallen. Ook los van deze acquisitie zijn de resultaten van TomTom over het afgelopen halfjaar bepaald niet overtuigend en stabiel geweest. Een zonder meer slecht eerste kwartaal werd gevolgd door herstel in het tweede kwartaal. Bij eerdere gelegenheden heeft bestuursvoorzitter Harold Goddijn gezegd de tweede helft van dit jaar met vertrouwen tegemoet te zien. Op deze vergadering bleef hij aan die woorden vast houden, al kon hij daarop nauwelijks uitwijden.

Het aandeel TomTom heeft het afgelopen jaar zware klappen gehad. Een duikvlucht van zestig euro naar 13,50 euro gedurende deze periode geeft aandeelhouders weinig houvast. Voldoende aanleiding dus omaandeelhouders bij deze gelegenheid ruimschoots te informeren over de huidige gang van zaken, althans dat zou je verwachten. Maar meer dan enige algemene opmerkingen als antwoord op vragen van de VEB bleek er niet in te zitten. Dat was misschien niet zo zeer te wijten aan Goddijn, maar des te meer aan president-commissaris Karel Vuursteen (oud-bestuursvoorzitter van Heineken). Hij is al enige tijd commissaris bij TomTom, maar is sinds de aandeelhoudersvergadering van 23 april jongstleden Alex Browne opgevolgd als president-commissaris. Hij leidde de vergadering “uit de losse pols”.

Een kwinkslag hier, een grapje daar, maar lang niet altijd even terzake. Zo was het opkomstpercentage van het aantal stemgerechtigde aandeelhouders aanvankelijk vastgesteld op 36, maar werd dat later herroepen tot 63. Verder had Vuursteen zich kennelijk ten doel gesteld deze vergadering zo kort mogelijk te houden. Agendapunten werden er zo snel mogelijk “doorheen gejaagd”. Vragen over de gang van zaken wilde hij zo veel mogelijk bij de rondvraag gesteld zien, maar eenmaal daar aangekomen was het voor aandeelhouders opletten geblazen om te voorkomen dat dit agendapunt ongemerkt zou worden gepasseerd. Alain de Taeye, oud-bestuursvoorzitter van Tele Atlas werd benoemd tot lid van de raad van bestuur. Vooral zijn ervaring met het ontwikkelen van kaartenprogramma’s is welkom, aldus Vuursteen. Deze kennis moet hij nu gaan inzetten bij TomTom.

Voor de risico’s van “twee kapiteins op één schip” is TomTom in dit geval niet bang, zo werd daaraan toegevoegd. Verder werd desgevraagd opgemerkt dat de integratie van Tele Atlas goed verloopt. Veel bijzonderheden konden wilden de heren en dame achter de tafel niet geven. De verwachting, dat de synergievoordelen met de Tele Atlas overname vanaf 2009 jaarlijks 30 miljoen euro zullen bedragen, werden door Goddijn wederom bevestigd. Dit grotendeels door kostenbesparingen, maar ook extra opbrengsten moeten hieraan bijdragen. Alexander Ribbink, een van de mensen die TomTom heeft helpen opbouwen, is onlangs vertrokken. Hij heeft als bestuurslid vanaf 2003 succes gehad met de marketing van het merk TomTom.

Hij heeft gezegd “aan iets nieuws toe te zijn”, maar blijft wel aandeelhouder. Aan de aandeelhouders werd nu gevraagd om hem te déchargeren voor het door hem gevoerde beleid in 2008. De VEB wees daarbij op de moeilijkheid om daarover te besluiten aangezien over zijn laatste afgelopen maanden als bestuurslid in 2008 door TomTom nog niet gerapporteerd is. Als verweer werd aangevoerd dat inmiddels de halfjaarcijfers zijn gepubliceerd. Bovendien werd het “gebruikelijk” geacht dat décharge van een bestuurslid niet al te lang na zijn vertrek wordt gevraagd. Vuursteen wilde de huidige gang van zaken bij TomTom pas bij de rondvraag aan de orde stellen. Daarbij aangekomen gaf hij daartoe echter nauwelijks de gelegenheid. Toen hij bespeurde dat de vragen hierover langzaam concreter werden vond hij het tijd om de vergadering te sluiten.

Enige andere aandeelhouders vonden dat mét de VEB een merkwaardige opstelling van deze voorzitter. Of hij TomTom daarmee een dienst heeft bewezen is de vraag. Het aandeel TomTom kan met goed onderbouwde informatie wel een “duwtje in de rug” gebruiken. Waar voor deze vergadering anderhalf uur beschikbaar was gesteld (als enige beursonderneming wil TomTom de vergadering op een bepaald tijdstip gesloten hebben) achtte Vuursteen het geslaagd om binnen een half uur af te hameren. In de lift op weg naar de uitgang terstond na deze vergadering voegde Vuursteen de VEB nog toe: “Ik wist niet welke kant het op kon gaan met uw vragen, daarom moest er maar een einde aan worden gemaakt”. Wel een heel bijzondere interpretatie van een aandeelhoudersvergadering: terwijl de vragen nog niet eens zijn gesteld de vergadering al afkappen.