VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen financiële doelstellingen

ASML is te lang optimistisch geweest over de chipmarkt. Begin 2001 wilde men nog 700 mensen extra aannemen. In oktober moesten er wegens herstructurering 1400 ontslagen worden. Ook de afwaardering van de voorraden moest versneld plaatsvinden wegens veroudering van machines die voornamelijk in de boedel van de voor 1300 miljoen euro overgenomen Silicon Valley Group zaten. Beleggers voelden eerder nattigheid wat bleek uit de koers die in januari 2001 reeds gehalveerd was.

Mede door de wereldwijde teruggang van de semiconductormarkt met 40 procent leed ASML een mega-verlies. De brutomarge liep terug naar 30,2 procent (in 2000 41,1 procent). De riante eigenvermogenpositie liep terug van 49 procent naar 34 procent. Langlopende schulden bedragen nu 49 procent van het eigen vermogen (in 2000 25 procent). Er was een financiële injectie nodig door plaatsing van een converteerbare lening die 575 miljoen dollar bedraagt tegen een rente van 5,75 procent. Dit is de derde lening sinds 1998. Bij volledige conversie van deze leningen treedt een verwatering op van circa 13 procent. Kredietbeoordelaar Moody waardeert de laatste lening als speculatief schuldpapier met een hoog kredietrisico.

De overname van SVG werd met veel vertraging, veroorzaakt door bezwaren van het Pentagon, afgerond. Het doel was om via SVG marktleider te worden en Intel, chipproducent nummer één, als klant binnen te halen. Door leverproblemen met het topmodel Micrascan V van SVG prefereert Intel nu de Twinscan, het dure en absolute topmodel van ASML. Dit leidde tot de rigoureuze beslissing de productie van de Micrascan V te staken. Financiële gevolgen waren de reeds genoemde afboeking van voorraden, sluiting van twee fabrieken in de VS, afvloeiing van personeel en afkoop van inkoopverplichtingen groot 52 miljoen euro. Maar Intel is goed voor 100 machines per jaar, deelde de nog steeds Engels sprekende directievoorzitter Doug Dunn trots mee. Het Japanse Nikon, intussen van de eerste plaats verdrongen door ASML, is ook leverancier van Intel. Via SVG heeft men nu ook toegang tot meer toeleveranciers. De ASML-strategie, flexibel inspelen op de markt, is in 2001 volledig mislukt. President-commissaris Henk Bodt erkende dat commissarissen zich hier ook op verkeken hebben. Men heeft veel geleerd en dit zal geen tweede keer gebeuren.

Publicatie van kwartaalberichten blijft onbespreekbaar ondanks grote druk van meerdere aandeelhouders. Ook bleek dat ASML desgevraagd geen financiële doelstellingen heeft. Deze moeten nog nader gedefinieerd worden, aldus financieel directeur Peter Wennink. Verwachtingen worden door Doug Dunn niet gegeven. Hij verwijst liever, zoals in het verleden meer gebeurde, naar marktonderzoeker Dataquest. Die verwacht dat de onderbezetting pas in het eerste kwartaal 2003 achter de rug is.

Positief is dat er in 2001 weer vijf nieuwe klanten binnengehaald zijn, waaronder behalve Intel het Duitse Infineon. De kostenbesparingen op arbeid, onderzoek & ontwikkelingen en extra omzet met de kostbare Twinscan, die het gevolg zijn van de versnelde herstructurering, zullen in 2002 en 2003 circa 140 miljoen euro per jaar bedragen. Beleggers, vooral Amerikanen, zijn momenteel veel te optimistisch en drijven de koers op. In juli 2000, het absolute topjaar werd kortstondig 50 euro betaald.