VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Marktleider

Op de algemene vergadering voor aandeelhouders heerste tevredenheid over de prachtige resultaten in het boekjaar 2000. ASML heeft vertrouwen dat het tot nu toe tegenvallende 2001 goed wordt doorstaan. Dit dankzij de rijkgevulde kas en de marktleiderspositie voor wat betreft omzet en technologische voorsprong.

De voorzitter van de directie, de heer Dunn, sprak in maart 2000 de verwachting uit dat na het slechte jaar 1999 300 systemen verkocht zouden worden; het werden er 368.

Op de website www.asml.com zijn jaarcijfers, persberichten en meer wetenswaardigheden over ASML voor iedereen toegankelijk. Van de AVA is nog het volgende te melden.

   

De heer Dunn gaf aan dat ASML 15 jaar geleden een onbetekenende grootheid was temidden van negen aanbieders van lithografische systemen voor de vervaardiging van integrated circuits (ICs). Nu zijn er nog vier over, waarvan ASML een marktaandeel van 35 procent heeft. De 300 mm TWINSCAN is het meest geavanceerde en duurste systeem (ca. 15 miljoen euro, gewicht ca. 15.000 kg). Het eerste exemplaar werd in 2000 bij een klant genstalleerd en draait tot grote tevredenheid. Voordeel van dit kostbare systeem is, dat de hoge productiesnelheid en geringe uitval bij volle bezetting tot een zeer lage kostprijs per eenheid vervaardigd product leiden. Van de in het eerste kwartaal ontvangen orderannuleringen betrof er niet n een TWINSCAN-order!

   

Aangezien Japan ca. 20 procent afneemt van de wereldproductie in lithografische producten, was Dunn verheugd de eerste klant in dat land te kunnen melden. Op korte termijn worden meer orders uit Japan verwacht. Met betrekking tot de overname van Silicon Valley Group (SVG) werd gemeld dat voor de overname 10 procent van het bestaande aandelenkapitaal van ASML betaald wordt en dat in 2000 de winst van SVG bij samenvoeging 17 procent van de gezamenlijke geschatte winst zou hebben uitgemaakt. De ontwikkeling van de aandelenkoers van ASML speelt geen rol. Verwacht wordt dat de vereiste toestemming van de Amerikaanse overheid binnen enkele maanden wordt verkregen.

   

Op de vraag hoe de technologische voorsprong van ASML op haar concurrenten mocht worden genterpreteerd, antwoordde de heer Dunn dat die te schatten is op ca. een jaar ontwikkelingstijd voor de systemen, gebouwd met de algemeen toegepaste technologie. De TWINSCAN-technologie schatte hij dermate geavanceerd in dat daarmee wellicht een voorsprong van 2 tot 3 jaar op de concurrentie was veroverd.

   

Het aantal medewerkers nam in 2000 toe van 2.983 tot 4.377; eind 2001 zal het aantal medewerkers 5.000 bedragen. Op grond van een onderzoek van Dataquest wordt in 2002 een herstel verwacht van de omzetterugval in 2001.

   

Voor het eerst werden <i>Uitgangspunten voor ethisch ondernemen</i> geformuleerd en bekendgemaakt. Tevens zijn maatregelen genomen om meer  vrouwelijke werknemers in dienst te nemen. De agendavoorstellen van de directie werden alle bij acclamatie door de AVA bekrachtigd.