VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Toch bij voorkeur zelfstandig

Na de escapades in Groot-Brittannië is Ballast Nedam weer een stevig Nederlands bedrijf, actief op het gebied van infrastructuur, woningbouw, utiliteitsbouw en waterbeheer. De orderportefeuille is goed gevuld, zelfs nog iets beter dan vorig jaar vertelde ceo René Kottman. De omzet groeide in 2006 met 9 procent naar 1,31 miljard euro, waarvan 92 procent in Nederland werd gerealiseerd. Het segment Infrastructuur groeide met 25 procent, maar bij Bouw en Ontwikkeling nam de omzet met 5 procent af. Dit is wat vertekend door eenmalige baten uit de verkoop van onroerend goed in 2005.

Exclusief die baten kende ook Bouw en Ontwikkeling omzetgroei. Het nettoresultaat is meer dan verdubbeld en kwam uit op 44 miljoen, mede dankzij belastingvoordelen. De winstmarges zijn naar de zin van het bestuur nog te laag: 2,4 procent bij Infrastructuur en 5,8 procent bij Bouw en Ontwikkeling (gemiddeld 3,2%).

De winst per aandeel steeg in 2006 met 115 procent naar 4,44 euro. Het dividend is met 31 procent verhoogd naar 1,34 euro. De pay-out komt hiermee niet op 50 procent, zoals vorig jaar was besloten. Het bestuur erkende dat dit niet goed in de toelichting staat. Het dividend over 2006 is bepaald op basis van de genormaliseerde winst, dus exclusief de belastingvoordelen. Volgend jaar zal wel de 50 procent pay-out worden toegepast.

De verwachting voor 2007 is dat de resultaten in lijn zullen zijn met 2006. Het prijspeil herstelt slechts geleidelijk. Het bestuur is voorzichtig met het doen van uitspraken wegens onzekerheid over de start van een aantal nieuwe projecten. Door de vele projecten die momenteel in ontwikkeling zijn, verwacht Kottman dat na 2007 de groei weer zal doorzetten. Ook de marges kunnen dan verder verbeteren. Voor windenergie voorziet hij een goede toekomst. Het windmolenpark voor kust van Scheveningen is daar een voorbeeld van. In juli zal het bestuur meer duidelijkheid geven over de stand van zaken van een aantal nieuwe projecten.

Uit antwoorden op vragen over de overnamestrategie bleek dat de gedachten uitgaan naar projectontwikkelaars, met name in de woningbouw en bij voorkeur bedrijven die over goede grond-posities beschikken. Op speculaties over een mogelijke overname van Ballast Nedam zelf zei Kottman dat Ballast Nedam niets uitsluit, maar bij voorkeur doorgaat als zelfstandig bedrijf. Voor grote projecten is er een goede samenwerking met andere bedrijven zoals Strukton. Dat wil niet zeggen dat er dan meteen sprake is van overname.

Het administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam bepaalt het stemgedrag in de vergaderingen. Alle punten van stemming zijn bij acclamatie aangenomen. De VEB vindt dit niet gewenst, want kapitaalverschaffers hebben zo geen reële zeggenschap. Ballast Nedam wil de certificering echter niet afschaffen. Volgens Kottman is de certificering niet bedoeld als beschermings-constructie, maar om te voorkomen dat in de aandeelhouders-vergadering een voor de onderneming ongewenste stemmingsuitslag kan ontstaan. Kottman gaat op 13 augustus aanstaande met pensioen en wordt dan opgevolgd door de huidige cfo Theo Bruijninckx.