VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vage prestatiecriteria

Op deze buitengewone aandeelhoudersvergadering in het schitterende zelfgebouwde kantorencomplex aan het Merwedekanaal waren zowel raad van bestuur als raad van commissarissen compleet aanwezig. De benoeming van een vierde commissaris, reeds aangekondigd in jaarverslag 2005, werd bij acclamatie goedgekeurd. Het betreft Hans Huis in ’t Veld, bestuursvoorzitter van TNO.
Een ander agendapunt was de optieregeling voor het bestuur. De toelichting op deze regeling vond de VEB onbevredigend. De prestatiecriteria en het ondernemingsplan werden niet transparant gepresenteerd.

Ook bij Ballast Nedam geldt concurrentiegevoeligheid als excuus. De suggestie om de accountant in te schakelen bij deze vertrouwelijke informatie werd afgewezen. Elk jaar te beginnen bij de publicatie van de jaarcijfers 2006 worden opties toegekend tot een maximum van 2 procent van het kapitaal, met een marktwaarde van 6,5 miljoen euro en dit is veel te hoog. Verder bleek in afwijking van de agenda dat behalve de twee bestuursleden ook twee divisiedirecteuren onder de regeling vallen. Verder kunnen aan nieuwe directeuren direct opties worden toegekend. De VEB is mordicus tegen dit zogenaamde tekengeld. Al met al stemde de VEB tegen en een grootaandeelhouder onthield zijn stem aan dit voorstel. De woordvoerder van het administratiekantoor met 68 procent van de stemmen had geen opmerkingen.

In september is de liquidatie van de Engelse dochter beëindigd, dit levert 90 miljoen euro compensabel verlies op. De totale omvang van het compensabel verlies is nu circa 220 miljoen euro. Bij de halfjaarcijfers werd voorspeld dat de winst zal verdubbelen tot 40 miljoen euro. Ballast Nedam wordt, gezien de hoge koers-winstverhouding ten opzichte van collega’s, door analisten beoordeeld als een overnamekandidaat.

De commissarissen hebben in mei de selectieprocedure ingezet voor een opvolger van bestuursvoorzitter René Kottman die in september 2007 met pensioen gaat. Over de voortgang van de procedure werd niets meegedeeld, maar alles verloopt zeer zorgvuldig. Op de suggestie dat het moeilijk zal zijn een goede opvolger te vinden, gezien het feit dat Ballast Nedam als overnamekandidaat wordt gekwalificeerd en er bij benoeming wellicht een groot aantal opties toegekend zal worden, werd lacherig gereageerd. Dat werd afgedaan als een theoretische discussie.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net