VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In trek bij Engelse beleggers

Ceo René Kottman begon zijn presentatie met een plaatje van het nieuwe stadion van FC Groningen, één van de bouwprojecten. FC Groningen heeft in dit stadion tot nu toe erg goed gepresteerd. Ook Ballast Nedam heeft goede prestaties laten zien. Kottman sprak van een ‘extreme make-over’ na de moeilijke jaren vóór 2002. De onderneming heeft na het goede 2004 weer meer winst gemaakt. Bedacht moet worden dat het bedrijfsresultaat van 2004 een post geactiveerde fiscale verliescompensatie bevatte van 10 miljoen euro.

Vlak voor de vergadering bevestigde Ballast Nedam de winstprognose voor 2006: een stijging met 20 procent. Kottman gaat de onderneming in 2007 verlaten. Pogingen om deze succesvolle ceo nog enkele jaren te laten bijtekenen zijn mislukt, aldus president-commissaris Smits.
Ballast Nedam heeft als kernactiviteiten infrastructuur en bouw & ontwikkeling. De marges op infrastructuur zijn nog mager. Als antwoord ontwikkelde Ballast Nedam niches en specialisaties, zoals de bouw van grote windmolens op zee met een drijvende kraan van honderd meter hoog. Ballast Nedam heeft haar grondposities vergroot waardoor zij haar projectontwikkeling kan uitbreiden.

In 2005 moest Ballast Nedam een groot deel van haar aandelen herplaatsen, omdat twee grootaandeelhouders van hun belang af wilden. Dat bleek geen enkel probleem. Vooral Engelse beleggers toonden belangstelling. Zo houdt JP Morgan Asset Management (GB) 10,2 procent van de aandelen. Het aandeel Ballast Nedam was in 2005 de op één na grootste stijger. Bedenk daarbij dat de directie geen opties heeft.

Alleen voorzitter Van der Schoot van het Administratiekantoor en de VEB stelden vragen. Eerstgenoemde vroeg of de commissarissen al bezig waren met de opvolging van Kottman. Men is bezig met het opstellen van een profielschets. Verder vroeg hij waarom bij de beloning van de directie geen gebruik wordt gemaakt van opties. De commissarissen zijn zich hierop aan het bezinnen.

Om de buitenlandse aandeelhouders te gerieven, heeft Ballast Nedam uitgesproken dat zelfstandigheid geen dogma is. Kottman benadrukte overigens dat er op dit punt niets gaande is. Een andere vraag ging over de lage marge op infrastructuur, terwijl er sprake lijkt te zijn van meer vraag dan aanbod. Kottman weet dit aan de neiging van partijen om op basis van het verleden nog steeds te laag in te schrijven. Hij wees erop dat stijging van de marge cruciaal is voor verdere winstverbetering. Verder legde cfo Bruijnincks uit dat de onderneming over zoveel fiscale verliescompensatie beschikt dat een groot aantal jaren geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Dit ‘bezit’ staat op de balans en zal als gevolg van de aanstaande verlaging van de belastingtarieven wel iets moeten worden afgewaardeerd.

Nu Ballast Nedam er weer goed voor staat, is de uitkering van dividend hervat. De suggestie van Van der Schoot om jaarlijks minimaal de 1,2 procent voor de fiscale rendementsheffing aan dividend uit te keren werd afgewezen. Het beleid is om 50 procent van de winst, exclusief bijzondere baten, uit te keren.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net