VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verdere penetratie in de VS

Bestuursvoorzitter Harold Goddijn hield een korte, doch vlotte presentatie over de behaalde resultaten over 2006. Ook de zojuist gepubliceerde cijfers over het eerste kwartaal 2007 passeerden de revue. In de Verenigde Staten heeft TomTom voor het eerst een positief resultaat behaald en hier is inmiddels een marktaandeel bereikt van 25 procent. Voor 2007 wordt verdere groei in het algemeen en verdere penetratie van de Amerikaanse markt nagestreefd. In de automotive industrie zal meer energie worden gestoken om deze interessante markt voor TomTom verder te ontwikkelen. De snelle aanpasing van Tom Tom aan de marktomstandigheden is opvallend omdat Goddijn vorig jaar in de aandeelhouders-vergadering deze industrie als minder belangrijk aanmerkte.

Volgens Goddijn is de scherpe daling van de gemiddelde verkoopprijs niet de hoofdlijn van het beleid van Tom Tom. Hij meldde vol vertrouwen te zijn over de winstontwikkeling van TomTom in 2007, zonder daar overigens concrete uitspraken over te doen. Er zal met name geinvesteerd worden in research en development, waartoe in Eindhoven een nieuw R&D-centrum zal worden opgezet met veertig à vijftig ingenieurs. Volgens cfo Marina Wyatt is het beleid van TomTom gericht op een sterk marktaandeel, brutomarge van rond 40 procent (2006: 42%) en een operationele marge van rond 20 procent (2006: 18%).

Dit is een voortzetting van het beleid van vorig jaar en hieruit blijkt de consistentie en de wijze van groeibeheersing van het management.
De vrije kaspositie is gedurende het eerste kwartaal 2007 verder toegenomen tot 513 miljoen euro. Dit bedrag geeft niet het allerbeste rendement voor de onderneming. Op vragen hierover antwoordde Goddijn dat betaling van dividend en/of de inkoop van eigen aandelen van jaar tot jaar bekeken zal worden. De huidige kasmiddelen wil TomTom voorlopig beschikbaar houden om te kunnen profiteren van nieuwe kansen als deze zich voordoen. Alle dynamische ontwikkelingen in de markt worden voortdurend gevolgd waarbij investeren in content business en eventuele andere overnames niet uitgesloten worden.

Op de agenda van deze vergadering stond de benoeming van Rob van den Bergh (voormalig ceo VNU) tot lid van de raad van commissarissen. De VEB heeft tegen zijn benoeming gestemd. In de zes jaar dat hij als bestuursvoorzitter VNU leidde, is hij niet in staat gebleken om aandeelhouderswaarde te creëren. Voor activistische aandeelhouders was de geplande megalomane overname van IMS Health de druppel, die uiteindelijk werd geblokkeerd, waarna VNU door een consortium van private-equitypartijen van de beurs is gehaald. Tijdens van dit overnameproces heeft Van den Bergh zich buitengewoon onvriendelijk opgesteld ten opzichte van aandeelhouders en overduidelijk laten blijken dat hij hun belangen niet hoog in het vaandel heeft staan. De VEB heeft voorts weer verzocht om een verkort jaarverslag in het Nederlands gelet op het feit dat TomTom een Nederlandse beursgenoteerde onderneming is en een belangrijk deel van zijn aandeelhouders uit Nederland komt.