VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Snelle maar beheerste groei

Er heerste in de vergadering een optimistische stemming, ook wel logisch als vóór de start van de vergadering de uitstekende cijfers over het eerste kwartaal 2006 al publiek gemaakt zijn door bestuursvoorzitter Harold Goddijn. Voor 2006 wordt een omzet verwacht van 1,1 á 1,3 miljard euro met een marge van ongeveer 40 procent en operationele kosten van 20 procent. Productie en introductie van nieuwe modellen liggen op schema en er zitten nieuwe producten in de pijplijn. Uiteraard kunnen niet alle producten gelijktijdig bij alle dealers zijn, aldus Goddijn.

TomTom blijft zich richten op de grootste markt, consumenten met auto’s in gebruik. Het marktaandeel in Europa is 52 procent en in de Verenigde Staten met nationale distributie is het marktaandeel 20 procent, ook in het eerste kwartaal 2006, met minder marketingkosten. De Amerikaanse markt ontwikkelt zich wat trager dan de Europese en loopt ongeveer twee jaar achter. De markt voor nieuwe auto’s is veel kleiner en wordt minder intensief bewerkt. De ontwikkeling van navigatiesystemen en moderne, geheel geïntegreerde toepassingen op het dashboard voor fabrieksauto’s is veel complexer en zal voorlopig door TomTom niet worden opgestart.

Debiteuren en voorraadbeheer zijn volgens cfo Marina Wyatt onder controle. Voor debiteuren is er voor Europa een centrale krediet- en incassoafdeling in Amsterdam en eenzelfde centrum is er in de Verenigde Staten. De accountantskosten over 2005 waren veel lager dan in 2004 (hoge kosten IFRS). De accountantskosten voor 2006 zullen door de board nauwkeurig bekeken en besproken worden, aldus Wyatt. Na deze toelichting wordt de accountant Deloitte opnieuw benoemd.
De snelle ontwikkeling van de organisatie lijkt het management goed te beheersen. TomTom is in staat gebleken goed gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers en managers aan te trekken met een open en internationale bedrijfscultuur, volgens Goddijn. Op een vraag van de VEB over de stand van zaken rond de vermeende inbreuk door TomTom op een patent van Garmin mag Goddijn geen antwoord geven omdat de zaak nog loopt.

Het dividendbeleid zal op verzoek van de VEB volgend jaar weer op de agenda worden gezet. Tevens zegde president-commissaris Browne toe dat verantwoording zal worden afgelegd over de prestatiecriteria en beloning van de directie over het voorgaande jaar. De voertaal in de aandeelhouders-vergadering en het jaarverslag is Engels, maar een verkort verslag in het Nederlands zou TomTom als Nederlands bedrijf niet misstaan.