VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Krimpende markt, toenemende concurrentie

Ook dit jaar werden de aandeelhouders die de vergadering van aandeelhouders van post- en expresbedrijf TNT bijwoonden, verwelkomd met schrille fluitjes en veel geroep door vertegenwoordigers van de vakbond. Vanwege een loonconflict dreigt er een staking en dat is niet in het belang van aandeelhouders.

De VEB begon met de vraag of er in het eerste kwartaal sprake was van een terugval bij de Express divisie. De ontwikkelingen bij deze divisie zijn in het algemeen een goede indicator van de conjunctuur. Bestuursvoorzitter Peter Bakker antwoordde echter dat er van een groeivertraging bij TNT Express geen sprake is. De eerste maanden van dit jaar zijn conform de verwachtingen verlopen. Voor de Express divisie wordt voor 2008 een winstgroei van zes tot negen procent verwacht en voor de Post divisie is dat twee tot vijf procent. Van een bijstelling van de margeverwachting gelet op de moeilijke economische situatie en een eventuele recessie in Noord-Amerika, wilde TNT niets weten.

In 2007 daalde het operationele resultaat hoofdzakelijk door reorganisatielasten. De winst uit voortgezette activiteiten daalde van 828 miljoen euro naar 783 miljoen euro. De verkoop van de vrachtvervoeractiviteiten leverde TNT 460 miljoen euro op. Dankzij een incidentele bate steeg het nettoresultaat met bijna vijftig procent naar 989 miljoen euro bij een groepsomzet van 11 miljard euro. De omzet van de Post daalde met 1,7 procent. In een krimpende markt veroorzaakt door e-mail en concurrentie onvermijdelijk en onomkeerbaar, zo moest Bakker erkennen. Aangezien personeelskosten de grootste kostenpost vormt voor TNT wordt de onderneming gedwongen om de kosten te verlagen door ontslagen en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. De eventuele liberalisering van de Nederlandse postmarkt per 1 juli 2008 is zeer problematisch omdat de gevolgen hiervan nu nog onvoldoende overzien kunnen worden. Interessant is te horen dat slechts acht procent van het postvolume consumentenpost is. De rest is zakelijk.

TNT zoekt expansie in de zogenaamde BIC landen (Brazilië, India en China). Zo werd in Brazilië Expresso Mercurio overgenomen en werden er kantoren geopend in onder andere China en Hong Kong. Investeringen en acquisities in die regio’s moeten in 2012 bijdragen aan de winst per aandeel met ongeveer vijf procent. Het beheersenvan risico’s in die landen, waar de VEB naar vroeg, is niet gemakkelijk maar wel te doen, aldus Bakker. Volgens hem zijn het vooral cultuurverschillen waar TNT mee te maken krijgt en bovendien doet zich in deze landen een aantal IT problemen voor. De komende vijf jaren steekt TNT 100 miljoen euro in versterking van de vrachtactiviteiten.

Rond de activiteiten in Duitsland is momenteel veel gedoe. De VEB wilde horen waarom de Deutsche Post met een minimumloon van 9,80 euro wel rendabel kan opereren en TNT niet. Directeur Harry Koorstra gaf twee verklaringen hiervoor. Allereerst heeft Deutsche Post een btw-vrijstelling en voorts werkt zij hogere posttarieven. Om te concurreren moet TNT 15 procent goedkoper zijn en dat is niet haalbaar met dat minimumloon. Een fusie met de in surseance van betaling verkerende Duitse PIN groep, die wel een lager minimumloon betaalt, is momenteel niet mogelijk. Terugtrekken uit Duitsland wordt niet overwogen ondanks het verlies van 33 miljoen euro dat tot nu toe daar werd geleden. TNT heeft in Duitsland nog activa die gewaardeerd worden op 80 miljoen euro en terugtrekken uit deze regio zou als gevolg daarvan een verlies van 113 miljoen euro betekenen. En in tegenstelling tot de Postdivisie loopt de Expressdivisie wel goed. Op de totale omzet van 11 miljard euro is de omzet in Duitsland bovendien betrekkelijk.

In dit kader wilde de VEB ook weten waarom het betreden van de Franse en/of Belgische markt niet interessant zou zijn voor TNT. Koorstra gaf aan dat deze markten moeilijk te benaderen zijn door kartelvorming en protectionistische maatregelen, maar ze worden wel degelijk in de gaten gehouden.
Bij de bespreking van de corporate governancestructuur van TNT sprak de VEB haar afkeuring uit over het beloningsbeleid. De VEB is van mening dat er na afloop van het boekjaar opheldering wordt gegeven op welke wijze de bonus exact tot stand is gekomen. In het geval van de lange termijn beloning in aandelen, die afhankelijk is van de prestatie van TNT ten opzichte van haar directe concurrenten (in termen van aandeelhouderswaardecreatie), wordt echter niet duidelijk gemaakt waarom het bestuur over 2007 het maximale aantal aandelen heeft gekregen. Dit geldt overigens ook voor de verantwoording van de korte termijn cashbonus, die afhankelijk is van omzet, omzetgroei, winst en cash flow, maar waar aandeelhouders niet weten in hoeverre deze targets ook daadwerkelijk zijn behaald.

Een ander punt van kritiek was het feit dat het bestuur ook bij middelmatig presteren, en zelfs bij presteren onder de mediaan van de peergroep, een bonus tegemoet kan zien. Ook de pensioenfondsen stelden dat punt weer aan de orde en vroegen bijstelling van deze regeling. Daarentegen was de VEB wel te spreken over de nieuwe regeling dat bij een overname van TNT niet meer dan vijftig procent van de koersstijging van de vijf dagen voorafgaand aan het bod gecashed kan worden door middel van aandelen en opties. De bestuurders hebben de kritiek op de verhoging van hun beloningen door de VEB en pensioenfondsen tot zich genomen en zien af van hogere bonussen. Een bevriezing waarvan de vorstperiode nog lang mag aanhouden van de VEB. Gelet op het offer dat het personeel moet brengen en het feit dat het aandeel TNT in 2007 minder presteerde dan de AEX, is dit een logische en verstandige beslissing van bestuur en commissarissen.

Nu de koers van TNT in 2007 op de beurs zeventien procent verloor en dit jaar tot nu toe met zeven procent daalde, vroeg de VEB ten slotte of er inmiddels overnamekandidaten aan de deur geweest waren. Bakker antwoordde ontkennend op deze vraag.