VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ballast zonder bagger

“Aandeelhouders Ballast Nedam geven goedkeuring aan uitoefening van putoptie”. De in het persbericht genoemde putoptie betreft de mogelijkheid om het eenderde belang in Ballast HAM Dredging te verkopen aan HBG voor 210 miljoen euro. Formeel stond de beslissing nog op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van 30 september, maar in feite was de beslissing al op 12 september genomen. Om de financiële nood te lenigen moest het joint venture belang worden verzilverd.

Ondanks het uitgebreide ‘mea culpa’ van bestuursvoorzitter René Kottman, was de ernst van het mismanagement schokkend. Het halfjaarverlies is met name te wijten aan de tegenvallende ontwikkeling bij Ballast PLC, de dochtermaatschappij waarin de bouwactiviteiten in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk zijn gebundeld. Gevraagd naar de onderverdeling van de circa 100 miljoen euro verlies die is geleden, gaf Kottmann een ruwe schatting. Circa de helft betreft verliezen op projecten die al eerder genomen hadden moeten worden. De reorganisatielasten en de verwachte claims nemen elk een kwart van dit bedrag voor hun rekening.

In 2001 hadden de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk al tot verliezen geleid en president-commissaris Van den Hoek verzekerde dat de raad van commissarissen toen reeds expliciet aan het bestuur heeft gevraagd: “is dit alles?” Het antwoord luidde destijds bevestigend, maar de werkelijkheid bleek anders. In juni werd duidelijk dat de problemen bij Ballast PLC veel groter waren dan gedacht. Lokale managers hebben de Ballast Nedam top bewust verkeerd ingelicht over de verliezen op de projecten en ook de accountants hebben die misleidende informatie niet opgemerkt.
 De conclusie moet zijn dat de werkelijke winstgevendheid van Ballast Nedam in de afgelopen jaren slechter is dan de gepubliceerde cijfers. De planning voor Ballast Nedam is nu als volgt. Eerst wordt – met een overbruggingskrediet – de converteerbare obligatielening afgelost, waarna op 30 december 2002 de opbrengst van de joint venture werkelijk wordt geïncasseerd en ondertussen worden kopers gezocht voor de verlieslatende activiteiten van Ballast PLC en Ballast Nedam Internationaal.

Hoewel de bij de halfjaarcijfers getroffen voorzieningen thans afdoende lijken, sluit Ballast Nedam niet uit dat aanvullende voorzieningen moeten worden genomen. Na het afstoten van de buitenlandse bouwactiviteitactiviteiten en de baggerdeelneming is Ballast Nedam vrijwel volledig een Nederlandse bouwer. Als deze verkopen achter de rug zijn volgt een strategische heroriëntatie. De vraag luidde of deze heroriëntatie zich richt op de geringe schaalgrootte in Nederland en mogelijke fusies en overnames. Geen van deze opties mocht worden uitgesloten, aldus presidentcommissaris Van den Hoek en topman Kottmann.

Door certificaathouders werd de vraag opgeworpen of – gezien de slechte staat van dienst van het bestuur en het weinig doortastende optreden van de raad van commissarissen in de afgelopen jaren – niet een nieuw management de reorganisatie van Ballast Nedam moet gaan leiden. Kottman gaf aan dat hij zijn lot in handen van aandeelhouders zal leggen nadat Ballast Nedam in rustiger vaarwater is terechtgekomen. Deze toezegging klinkt heldhaftiger dan het is.

Feitelijk kunnen slechts twee partijen beslissen over het ontslag van het bestuur: de Duitse bouwer Hochtief en het Administratiekantoor die respectievelijk 48 en 41,5 procent in Ballast Nedam houden. Hochtief lijkt het bestuur nog te ondersteunen en het zou een absolute primeur zijn als het bestuur van het Administratiekantoor de ondernemingsleiding wegstuurt wegens structureel tegenvallende prestaties. Bestuursvoorzitter Kottmann heeft voorlopig weinig te vrezen. Gezien de dramatische koersontwikkeling van Ballast Nedam sinds de beursgang in 1994 geldt dat steeds minder voor haar aandeelhouders.