VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Keerpunt

Tijdens de aandeelhoudersvergadering in het Ballast Nedam-huis liet Ren Kottman (voorzitter Raad van Bestuur) er geen twijfel over bestaan dat wat hem betreft het jaar 2000 voor Ballast Nedam het keerpunt was: organisatie on track, winst omhoog en een orderportefeuille op recordhoogte.


Hierop gebaseerd, verwacht Ballast Nedam voor 2001 een sterke groei van de nettowinst en een wpa-groei van 20 tot 30 procent. Door de aandeelhouders worden veel vragen gesteld over de toekomst en winstgevendheid van Ballast Nedam in Engeland. Deze qua omzet grootste werkmaatschappij (30 procent van de totale omzet) heeft een bedrijfsresultaat van slechts 0,2 procent van zijn omzet. Hoe lang wil de directie hier nog mee doorgaan?, is een veelgestelde vraag. CFO Geert Wirken bevestigde dat Ballast Nedam in de UK nog lang niet op een acceptabel winstniveau is.De aanbestedingsmarkt in Engeland is vrijwel uitsluitend gebaseerd op prijs: degene met de laagste prijs krijgt de opdracht. De acties in Engeland zijn er dan ook op gericht om meer opdrachten te verkrijgen waarin de kracht van Ballast Nedam tot uiting komt, zoals contracten voor het gehele traject. Deze n-op-n projecten hebben betrekking op zowel bouw als financiering en onderhoud. Door deze aanpak zal de winstgevendheid in de UK verbeterd worden, zij het dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat een acceptabel resultaat verkregen is.De totaal behaalde nettowinst van 22,4 miljoen euro is 1,1 procent van de totale omzet. Wanneer men van deze netto winst de 9,8 miljoen euro aftrekt die het Pensioenfonds van Ballast Nedam heeft overgemaakt aan de nv, resteert 12,6 miljoen euro die rechtstreeks aan het bedrijfsresultaat toegeschreven kan worden, waardoor de echte nettobedrijfswinst gedaald is van 1,1 tot 0,6 procent van de omzet.De directie is er evenwel van overtuigd dat als gevolg van alle nu reeds genomen acties  zie de sterk toegenomen orderportefeuille  en de nog te nemen acties dit nettowinstpercentage aanzienlijk zal stijgen. De doelstelling voor de komende jaren ligt dan ook op het behalen van 3 procent nettowinst, weliswaar met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk.