VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beschermingswal afgebroken

Aandeelhouders die naar de jaarvergadering van TNT kwamen, werden opgewacht door demonstrerende personeelsleden. Door verlies van markt-aandeel, concurrentie en de opkomst van alternatieven voor post als internet en e-mail moet TNT het ene saneringsplan over het andere kostenbesparingsplan rollen om rendabel te blijven. Al die plannen houden personeelsreductie in omdat personeel een belangrijke kostenfactor is.

In schril contrast met wat er buiten gebeurde, stonden in de vergaderzaal salaris- en bonusverhogingen voor het bestuur op de agenda. Voorgesteld werd een stijging van het vaste salaris van 5 procent en verhoging van korte- en langetermijnbonussen, terwijl TNT er door verkoop van de divisie logistiek 3,7 miljard euro in omzet op achteruitging en 35.000 werknemers minder heeft. Verder loopt het postvolume in de komende jaren terug met zo’n 4 procent. Zelfs als er minder dan gemiddeld gepresteerd zou worden, wachten er volgens het voorstel aandelen ter waarde van 500.000 euro! Een loterij zonder nieten voor het bestuur. Ceo Peter Bakker kondigde tijdens de vergadering aan dat het voorstel om het basissalaris met 5 procent te verhogen, werd ingetrokken.

De forse bonusstijging van 68 procent en 44 procent meer aandelen gingen wel door. Als Bakker dit jaar hetzelfde presteert als vorig jaar, krijgt hij naar schatting 30 procent meer beloning. De VEB vroeg commissaris Wim Kok, lid van de remuneratiecommissie, hoe dit beleid rijmde met zijn eerdere uitspraak over ‘exhibitionistische zelfverrijking’. Maar de president-commissaris schermde Kok af: de commissarissen zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid.

Tot het jaar 2012 lopen er saneringsplannen van in totaal 370 miljoen euro. Er zullen in de komende jaren tussen de 6.500 en 11.000 arbeidsplaatsen verloren gaan op een effectief van 60.000 banen. Over liberalisering van de postsector per 1 januari 2008 valt in het najaar een beslissing. Als Duitsland en Engeland hun postmarkt niet vrijgeven, kan de liberalisering uitgesteld worden. Gaat de openstelling door, dan komt er een eind aan het postmonopolie van TNT. Na al voor 2 miljard eigen aandelen ingekocht te hebben, is er een nieuw inkoopprogramma gestart. De koers en de winst per aandeel zullen hierdoor positief moeten worden beïnvloed.

De kritische kanttekeningen van de VEB bij de resultaten – winst per aandeel en het nettoresultaat lagen in 2006 lager dan in 2004 – irriteerden ceo Peter Bakker, die niets dan lof wilde horen. De belastingzaak hangt nog steeds in de lucht. Het gaat om een voorwaardelijke belastingverplichting van 100 tot 250 miljoen. Het auditcomité heeft enkele onwettige handelingen vastgesteld. De verklaring voor de bonus van 1,6 miljoen euro die Dave Kulik kreeg bij zijn vertrek, is dat de verkoop van de verlieslatende logistieke divisie zonder zijn meeverhuizing mogelijk niet was geëffectueerd.

Verlenging van de bevoegdheid om, bijvoorbeeld in het geval van een overnamebod, preferente aandelen uit te geven werd na interventie van de VEB, pensioenfondsen en aandeelhouders niet goedgekeurd. Terwijl buiten de vakbonden te hoop liepen, werd binnen door de aandeelhouders de beschermingswal afgebroken.